• top_22

  Parafia Rzymskokatolicka

  pod wezwaniem

  św. Ignacego Loyoli

   

   

  ul. W. Stysia 16

  53-526 Wrocław

   

  tel. 71 334 23 10

 • top_20181127-4

  Parafia Rzymskokatolicka

  pod wezwaniem

  św. Ignacego Loyoli

   

   

  ul. W. Stysia 16

  53-526 Wrocław

   

  tel. 71 334 23 10

 • top_19

  Parafia Rzymskokatolicka

  pod wezwaniem

  św. Ignacego Loyoli

   

   

  ul. W. Stysia 16

  53-526 Wrocław

   

  tel. 71 334 23 10

 • top_20

  Parafia Rzymskokatolicka

  pod wezwaniem

  św. Ignacego Loyoli

   

   

  ul. W. Stysia 16

  53-526 Wrocław

   

  tel. 71 334 23 10

 • top_20181127-6

  Parafia Rzymskokatolicka

  pod wezwaniem

  św. Ignacego Loyoli

   

   

  ul. W. Stysia 16

  53-526 Wrocław

   

  tel. 71 334 23 10

 • top_04

  Parafia Rzymskokatolicka

  pod wezwaniem

  św. Ignacego Loyoli

   

   

  ul. W. Stysia 16

  53-526 Wrocław

   

  tel. 71 334 23 10

 • top_20181127-8

  Parafia Rzymskokatolicka

  pod wezwaniem

  św. Ignacego Loyoli

   

   

  ul. W. Stysia 16

  53-526 Wrocław

   

  tel. 71 334 23 10

 • top_20181127-1

  Parafia Rzymskokatolicka

  pod wezwaniem

  św. Ignacego Loyoli

   

   

  ul. W. Stysia 16

  53-526 Wrocław

   

  tel. 71 334 23 10

 • top_01

  Parafia Rzymskokatolicka

  pod wezwaniem

  św. Ignacego Loyoli

   

   

  ul. W. Stysia 16

  53-526 Wrocław

   

  tel. 71 334 23 10

 • top_21

  Parafia Rzymskokatolicka

  pod wezwaniem

  św. Ignacego Loyoli

   

   

  ul. W. Stysia 16

  53-526 Wrocław

   

  tel. 71 334 23 10

 • top_24

  Parafia Rzymskokatolicka

  pod wezwaniem

  św. Ignacego Loyoli

   

   

  ul. W. Stysia 16

  53-526 Wrocław

   

  tel. 71 334 23 10

 • top_20181127-5

  Parafia Rzymskokatolicka

  pod wezwaniem

  św. Ignacego Loyoli

   

   

  ul. W. Stysia 16

  53-526 Wrocław

   

  tel. 71 334 23 10

 • top_25

  Parafia Rzymskokatolicka

  pod wezwaniem

  św. Ignacego Loyoli

   

   

  ul. W. Stysia 16

  53-526 Wrocław

   

  tel. 71 334 23 10

 • top_23

  Parafia Rzymskokatolicka

  pod wezwaniem

  św. Ignacego Loyoli

   

   

  ul. W. Stysia 16

  53-526 Wrocław

   

  tel. 71 334 23 10

 • top_20181127-3

  Parafia Rzymskokatolicka

  pod wezwaniem

  św. Ignacego Loyoli

   

   

  ul. W. Stysia 16

  53-526 Wrocław

   

  tel. 71 334 23 10

 • top_20181127-7

  Parafia Rzymskokatolicka

  pod wezwaniem

  św. Ignacego Loyoli

   

   

  ul. W. Stysia 16

  53-526 Wrocław

   

  tel. 71 334 23 10

 • top_20181127-2

  Parafia Rzymskokatolicka

  pod wezwaniem

  św. Ignacego Loyoli

   

   

  ul. W. Stysia 16

  53-526 Wrocław

   

  tel. 71 334 23 10

Nasz kanał na YT

youtube

Woda św. Ignacego

IMG 1002

Woda św. Ignacego wraz z modlitwą o szczęśliwy poród znajduje się w zakrystii.

Czytania na dziś

Centrum Arrupe

baner arrupe m

 

baner BYC DLA INNYCH

Czy i kogo słuchamy? medytacja biblijna na IV niedzielę wielkanocną – 17 kwietnia 2016

Stanę w Bożej obecności.
Wprowadzenie 1: jestem w owczarni i przypatruję się Pasterzowi, który troszczy się o każdą z owiec; zobaczę Jego miłość i uwagę z jaką pochyla się nad każdą; mogę też wyobrazić sobie jak broni owce przed atakami złego.
Wprowadzenie 2: prosić o łaskę (w)słuchania (się) w głos Pana Jezusa.

Na początek przeczytam tekst ewangelii: J 10,27-30

Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je. Idą one za Mną i Ja daję im życie wieczne. Nie zginą one na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. Ojciec mój, który Mi je dał, jest większy od wszystkich. I nikt nie może ich wyrwać z ręki mego Ojca. Ja i Ojciec jedno jesteśmy.

Słuchają czy nie słuchają?

Od początku znajdowały się w owczarni owce, które nie słuchały głosu Pasterza, które stawiają nieustanny opór, którym się nic nie podoba. To grzech krytykanctwa, które nigdy nie podejmuje zdrowej krytyki. To grzech narzekania, które zawsze szuka i widzi dziurę w całym. To grzech samowystarczalności i egoizmu, która tak naprawdę to Pasterza i owczarnię wykorzystuje tylko do własnych interesów.

Te owce zawsze wszystko wiedzą lepiej, lepiej od Pana Boga. Są tak zapatrzone w swoje własne stanowisko, że nic ani nikt nie może tego zmienić. Wszystko ustawiają tak, by było po ich myśli, a jeśli tego nie ma to zaczyna się lament, krzyk, akcje protestacyjne, do tego korzystają z wszelkich środków nacisku (określić je możemy presją środowiska).

Słyszeliśmy o takich owcach w pierwszym czytaniu (Dz 13,14.43-52). Jakim one głosem przemawiają? A dokładnie zapytać by należało czyim głosem? Bo oto Paweł i Barnaba głoszą Dobrą Nowinę zachęcają do słuchania słowa Bożego (warto podkreślić, że ich głoszenie stało się impulsem do słuchania, bo niemal całe miasto przyszło po to). Odpowiedzią Żydów jest agresja i sprzeciw. Znamy podłożę takiej postawy: zzielenieli z zazdrości.

Iluż to wierzących sprzeciwia się temu co Kościół głosi? Ilu bluźni na to nauczanie? Paradoksalnie, owce, które uważają się za należące do owczarni Kościoła odrzucając to, co Chrystus we wspólnocie im daje. Papież Franciszek mówił o „zdystansowanych” wierzących, których nie brakuje: To tacy chrześcijanie zdroworozsądkowi, którzy wolą ostrożność. Chrześcijanie, których można określić mianem «satelitów». Tworzą oni swój mały Kościół na własną miarę. By określić to słowami Jezusa z Apokalipsy, są to «chrześcijanie letni». Taka letniość udziela się Kościołowi. Takich ludzi trzyma w nim jedynie własny zdrowy rozsądek, ale to jest właśnie pokusa ziemskiej ostrożności.

Odważna odpowiedź

Paweł i Barnaba, przynagleni miłością, żywą i gorącą, rzekli do sprzeciwiających się i bluźniących: Należało głosić słowo Boże najpierw wam. Skoro jednak odrzucacie je i sami uznajecie się za niegodnych życia wiecznego, zwracamy się do pogan. Nie zapominajmy, że to my, chrześcijanie, jesteśmy pierwszymi adresatami skierowanego do nas słowa Bożego. Nie przyjmując go, nie słuchając go oddalamy się od Boga.

A co dzieje się ze słowem Bożym? Nie marnuje się! Posłuchajmy proroka Izajasza (55,10-11): Zaiste, podobnie jak ulewa i śnieg spadają z nieba i tam nie powracają, dopóki nie nawodnią ziemi, nie użyźnią jej i nie zapewnią urodzaju, tak iż wydaje nasienie dla siewcy i chleb dla jedzącego, tak słowo, które wychodzi z ust moich, nie wraca do Mnie bezowocne, zanim wpierw nie dokona tego, co chciałem, i nie spełni pomyślnie swego posłannictwa.

Przyjmując słowo Boże „płaci się” cenę bycia odrzuconym, wyśmiewanym, prześladowanym. Przechodzi się przez próby, które ludzie gotują, bo żyjący Bogiem jest nie tylko solą ziemi, ale staje się także solą w oku świata. Z jednej strony słyszymy, że słowo Pańskie rozszerzało się po całym kraju, a z drugiej, że są tacy, którzy podburzają i wzniecają prześladowanie i wyrzucają słowo Boże ze swoich granic.

Na zawsze w owczarni

Jestem owcą. Pan Jezus jest Pasterzem. Postawił mnie w owczarni-Kościele, którą ustanowił. To jest Droga, to jest Prawda, to jest Życie. I nie ma innego! Troszczy się o to Pasterz. Te owce, które idą za Nim otrzymują dar życia wiecznego. Do tego mają pewność, że nie zginą na wieki i że nikt nie wyrwie ich z ręki Pana.

Chrześcijanie słuchający głosu Pana, nie pomimo, ale w przeciwnościach są napełnieni weselem i Duchem Świętym. Niosą w sobie niezniszczalną nadzieję, że Zasiadający na tronie rozciągnie namiot nad nimi. Nie będą już łaknąć ani nie będą już pragnąć, i nie porazi ich słońce ani żaden upał, bo paść ich będzie Baranek, który jest pośrodku tronu, i poprowadzi ich do źródeł wód życia: i każdą łzę otrze Bóg z ich oczu (Ap 7).

Czy to opium dla ludu? Czy to mrzonki, wyssane z palca opowieści? Wiem jedno. Ten świat przemija. Umrę tak jak moi przodkowie. Tutaj na ziemi żyje się bardzo krótko. Tak więc mą nadzieją jest życie wieczne, życie z Ojcem, Synem i Duchem Świętym. Zależy od tego, kogo słucham, bo jakiego głosu słucham to za tym głosem pójdę. Powołanie rodzi się ze słuchania. Bez słuchania nie ma poznania i nie ma pójścia za Panem.

o. Robert Więcek SJ

Porządek nabożeństw

Porządek nabożeństw

Nabożeństwa:

 • Nabożeństwo majowe – godz. 1730
 • Nabożeństwo czerwcowe – godz. 1730
 • Nabożeństwo październikowe – godz. 1730
 • Adoracja Najświętszego Sakramentu:
  • w czwartki – godz. 1830 do 2000 adoracja z możliwością skorzystania z sakramentu spowiedzi.
 • Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego
  • w poniedziałki o godz. 1730
 • Nowenna do Matki Bożej
  • w środy o godz. 1730
 • Droga Krzyżowa – w piątki Wielkiego Postu:
  • dla dzieci - godz. 1645
  • dla dorosłych - godz. 1730
 • Gorzkie Żale
  • w niedziele Wielkiego Postu o godz. 1700

Msze święte

Msze św. w niedziele:

1800 - Msza w sobotę wieczorem 

800, 930, 1100 - dla dzieci, 1230, 1800, 1930 (od września do czerwca)

Msze św. w dni robocze:

700, 800, 1000 (od września do czerwca), 1800

Środa: 2000 - Msza akademicka (w ciągu roku akademickiego)

w I piątki m-ca - 1700 - dla dzieci (w roku szkolnym) 

 

w wakacje w dni powszednie:

700, 800, 1800

Kancelaria parafialna

Kancelaria parafialna

Kancelaria czynna jest w:

 • poniedziałek - godz. 0830–0930, 1630–1800
 • środa - godz. 0830–0930
 • czwartek - godz. 0830–0930, 1630–1800
 • sobota - godz. 0830–0930


W sprawach pilnych o każdej porze!

 

W Kancelarii Parafialnej m.in.:

 • zapiszesz dziecko do chrztu św.
 • załatwisz formalności związane z sakramentem małżeństwa
 • zgłosisz pogrzeb
 • zamówisz intencje mszalne
 • odbierzesz odpisy świadectw chrztu św., ślubu i pogrzebu
 • wezwiesz w nagłych wypadkach księdza z sakramentami do ciężko chorego (w nagłych przypadkach z wezwaniem do chorego można zwrócić się do nas o każdej porze) możesz też podać adres chorego, jeśli chcesz, by kapłan
 • odwiedzał go w I piątki miesiąca z Komunią św.
 • otrzymasz zaświadczenia dla chrzestnych i świadków do sakramentu bierzmowania.
 • możesz złożyć karteczki z imionami zmarłych, tzw. "wypomnki"
 • możesz złożyć ofiarę na kościół
 • możesz porozmawiać z duszpasterzem