• top_25

  Parafia Rzymskokatolicka

  pod wezwaniem

  św. Ignacego Loyoli

   

   

  ul. W. Stysia 16

  53-526 Wrocław

   

  tel. 71 334 23 10

 • top_20181127-6

  Parafia Rzymskokatolicka

  pod wezwaniem

  św. Ignacego Loyoli

   

   

  ul. W. Stysia 16

  53-526 Wrocław

   

  tel. 71 334 23 10

 • top_04

  Parafia Rzymskokatolicka

  pod wezwaniem

  św. Ignacego Loyoli

   

   

  ul. W. Stysia 16

  53-526 Wrocław

   

  tel. 71 334 23 10

 • top_20

  Parafia Rzymskokatolicka

  pod wezwaniem

  św. Ignacego Loyoli

   

   

  ul. W. Stysia 16

  53-526 Wrocław

   

  tel. 71 334 23 10

 • top_20181127-3

  Parafia Rzymskokatolicka

  pod wezwaniem

  św. Ignacego Loyoli

   

   

  ul. W. Stysia 16

  53-526 Wrocław

   

  tel. 71 334 23 10

 • top_19

  Parafia Rzymskokatolicka

  pod wezwaniem

  św. Ignacego Loyoli

   

   

  ul. W. Stysia 16

  53-526 Wrocław

   

  tel. 71 334 23 10

 • top_24

  Parafia Rzymskokatolicka

  pod wezwaniem

  św. Ignacego Loyoli

   

   

  ul. W. Stysia 16

  53-526 Wrocław

   

  tel. 71 334 23 10

 • top_20181127-1

  Parafia Rzymskokatolicka

  pod wezwaniem

  św. Ignacego Loyoli

   

   

  ul. W. Stysia 16

  53-526 Wrocław

   

  tel. 71 334 23 10

 • top_20181127-8

  Parafia Rzymskokatolicka

  pod wezwaniem

  św. Ignacego Loyoli

   

   

  ul. W. Stysia 16

  53-526 Wrocław

   

  tel. 71 334 23 10

 • top_01

  Parafia Rzymskokatolicka

  pod wezwaniem

  św. Ignacego Loyoli

   

   

  ul. W. Stysia 16

  53-526 Wrocław

   

  tel. 71 334 23 10

 • top_20181127-5

  Parafia Rzymskokatolicka

  pod wezwaniem

  św. Ignacego Loyoli

   

   

  ul. W. Stysia 16

  53-526 Wrocław

   

  tel. 71 334 23 10

 • top_20181127-2

  Parafia Rzymskokatolicka

  pod wezwaniem

  św. Ignacego Loyoli

   

   

  ul. W. Stysia 16

  53-526 Wrocław

   

  tel. 71 334 23 10

 • top_23

  Parafia Rzymskokatolicka

  pod wezwaniem

  św. Ignacego Loyoli

   

   

  ul. W. Stysia 16

  53-526 Wrocław

   

  tel. 71 334 23 10

 • top_21

  Parafia Rzymskokatolicka

  pod wezwaniem

  św. Ignacego Loyoli

   

   

  ul. W. Stysia 16

  53-526 Wrocław

   

  tel. 71 334 23 10

 • top_22

  Parafia Rzymskokatolicka

  pod wezwaniem

  św. Ignacego Loyoli

   

   

  ul. W. Stysia 16

  53-526 Wrocław

   

  tel. 71 334 23 10

 • top_20181127-4

  Parafia Rzymskokatolicka

  pod wezwaniem

  św. Ignacego Loyoli

   

   

  ul. W. Stysia 16

  53-526 Wrocław

   

  tel. 71 334 23 10

 • top_20181127-7

  Parafia Rzymskokatolicka

  pod wezwaniem

  św. Ignacego Loyoli

   

   

  ul. W. Stysia 16

  53-526 Wrocław

   

  tel. 71 334 23 10

Nasz kanał na YT

youtube

Woda św. Ignacego

IMG 1002

Woda św. Ignacego wraz z modlitwą o szczęśliwy poród znajduje się w zakrystii.

Czytania na dziś

Centrum Arrupe

baner arrupe m

 

baner BYC DLA INNYCH

Jedna Ewangelia medytacja biblijna na 9. niedzielę zwykłą – 29 maja 2016

Stanę w Bożej obecności.
Wprowadzenie 1: towarzyszę Panu Jezusowi w całym wydarzeniu z uzdrowieniem sługi setnika; przyglądam się i zdumiewam troską i wiarą setnika; pomyślę o dobrych ludziach, których spotkałem – czy modlę się za nich? Czy zanoszę ich życie do Jezusa wstawiając się za nimi?
Wprowadzenie 2: prosić o łaskę przylgnięcia do Ewangelii, Dobrej Nowiny.

Na początek przeczytam tekst ewangelii: Łk 7,1-10

Gdy Jezus dokończył swoich mów do ludu, który się przysłuchiwał, wszedł do Kafarnaum. Sługa pewnego setnika, szczególnie przez niego ceniony, chorował i bliski był śmierci. Skoro setnik posłyszał o Jezusie, wysłał do Niego starszyznę żydowską z prośbą, żeby przyszedł i uzdrowił mu sługę. Ci zjawili się u Jezusa i prosili Go usilnie: „Godzien jest, żebyś mu to wyświadczył, mówili, kocha bowiem nasz naród i sam zbudował nam synagogę”. Jezus przeto wybrał się z nimi. A gdy był już niedaleko domu, setnik wysłał do Niego przyjaciół z prośbą: „Panie, nie trudź się, bo nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój. I dlatego ja sam nie uważałem się za godnego przyjść do Ciebie. Lecz powiedz słowo, a mój sługa będzie uzdrowiony. Bo i ja, choć podlegam władzy, mam pod sobą żołnierzy. Mówię temu: »Idź« – a idzie; drugiemu: »Chodź« – a przychodzi; a mojemu słudze: »Zrób to« – a robi”. Gdy Jezus to usłyszał, zadziwił się i zwracając się do tłumu, który szedł za Nim, rzekł: „Powiadam wam: Tak wielkiej wiary nie znalazłem nawet w Izraelu”. A gdy wysłani wrócili do domu, zastali sługę zdrowego.

Nie ma innej Ewangelii!

Nie ma innej Ewangelii. Jest nią nasz Pan Jezus Chrystus! Świat może sobie wymyślać, co chce, ale jest to anty-ewangelia, a wierzący opierają się na swym Mistrzu i Panie i Jemu bezgranicznie ufają. Zawierzyliśmy! Tak, dla chrześcijanina ważniejsza jest Ewangelia od prawa ustanowionego przez ludzi. Nie można stawiać na tej samej płaszczyźnie prawa Bożego i prawa ludzkiego (szczególnie wtedy jeśli to drugie pozwala czy wręcz zachęca do grzechu). W sercu człowieka rozbrzmiewa wołanie: Nie zabijaj! I żadne prawo ludzkie tego nie odwróci. W tymże sercu słyszymy: Nie cudzołóż! I jeśli nawet cały świat to czyni to tak i tak tego nie zmieni. Świat głosi anty-ewangelię i trzeba nam być uważnymi, by nie dać się zwieść. Łatwe, przyjemne, bez odpowiedzialności podszeptuje do ucha z prawej i lewej.

Nie dziwi zdziwienie Apostoła Pawła, który woła do Galatów (Ga 1,1-2.6-10): Nadziwić się nie mogę, że tak szybko chcecie od tego, który was łaską Chrystusa powołał, przejść do innej Ewangelii. Opisuje jasno ludzi, którzy przez całe wieki sieją zamęt i chcą przekręcić Ewangelię Chrystusową od początku Kościoła. Wiadomo, kto sieje zamęt, kto deformuje przekaz ewangeliczny i kto chce zniszczyć wspólnotę Kościoła. Dlatego słyszymy: niech będzie przeklęty! Sam siebie przeklął i teraz chce byśmy my przeklęli samych siebie.

Szatan promuje anty-ewangelię. Zauważmy jedną rzecz, o której wspomina Paweł z Tarsu. Pisze: czy zabiegam o względy ludzi, czy raczej Boga? Czy ludziom staram się przypodobać? Propozycje anty-ewangelii są dla przypodobania się ludziom (na wszystko, szczególnie na zło dają przyzwolenie). Kto chce to czynić nie jest sługą Chrystusa, bo chce przypodobać się światu.

Dobra Nowina Ojca

Ojciec ogłosił nam Ewangelię, Dobrą Nowinę. W jednym zdaniu zapisał to Jan Apostoł: Tak Bóg umiłował świat, że dał swojego Syna Jednorodnego; każdy, kto w Niego wierzy, ma życie wieczne (J 3,16). Oto Dobra Nowina – Jezus Chrystus (wy)dany w nasze ręce. Syn Boży, który objawia nam Ojca. Adorujemy Go. Przyjmujemy Go do naszego serca.

Tych, co z/za Nim idą świat odrzuca. Nie chce znać chrześcijan, bo wybierają inny styl życia. Kto wybiera Chrystusa, Słowo, które stało się ciałem i kto głosi Wcielenie Syna Bożego jest nieakceptowany i prześladowany. Anty-ewangelia nigdy nie zgodzi się na Ewangelię. Trwa śmiertelna konfrontacja, walka duchowa, której nie da się uniknąć. Kto wybrał Pana Jezusa wie, że Ten zwyciężył, że zło, grzech i śmierć zostały pokonane.

Dobra Nowina o zbawieniu, o życiu wiecznym, o raju, za którym tęsknimy. To w naszych sercach odzywa się pragnienie nieba (w tych samych sercach, które słyszą nie zabijaj...). W Jezusie Chrystusie mamy życie wieczne. Jeśli nie ma w nas Dobrej Nowiny nie ma w nas życia wiecznego.

Wiara – sprawa publiczna

Dotarła do nas Dobra Nowina. Została ogłoszona. Odpowiedzią jest wiara, a ta jest żywa kiedy jest wyznawana. Mamy przykład setnika, który wierzy, a nie był ochrzczony, nie chodził na katechezę, nawet nie spotkał Pana Jezusa (tylko o nim słyszał). Wiara, która nie zamyka się w czasie i przestrzeni (zakrystia czy mieszkanie). Wiara jest sprawą publiczną. Setnik nie lęka się posłać starszyzny żydowskiej, a potem swych przyjaciół do Jezusa. To stało się sprawą publiczną. Wszyscy o tym wiedzieli. Oto świadectwo wiary! Tak, chrześcijaństwo ma być sprawą publiczną. Wszak głosimy Dobrą Nowinę.

Czemu sam nie przyszedł? Żydzi mówią do Pana Jezusa: Godzien jest, żebyś mu to wyświadczył..., a on sam powiada: Panie, nie trudź się, bo nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój. I dlatego ja sam nie uważałem się za godnego przyjść do Ciebie. Nie pogardzał sobą. Świat nienawidzi pokory. Anty-ewangelia zasadza się na pysze. Pycha nigdy nie zawierzy, bo liczy tylko na siebie (a wiemy, że to nadmuchany balon). Natomiast pokora powtarza: powiedz słowo, a mój sługa będzie uzdrowiony.

Chrześcijanin powtarza to za każdym razem kiedy jest obecny na Eucharystii. Jeśli rzadko coś powtarzamy to zapominamy, to przestaje być ważne. Świat ze swoją anty-ewangelią bombarduje nas 24h na dobę. Bóg też mówi do nas nie tyle 24h co od wieków. Czego słuchamy jako wierzący? Słuchamy Dobrej Nowiny? Jezusa Chrystusa? Czy Pan Jezus może o mnie powiedzieć publicznie: Tak wielkiej wiary nie znalazłem nawet w Izraelu?

"Jeśli staniemy się chrześcijanami rozsądnymi, chrześcijanami społecznymi, jedynie chrześcijanami dzieł miłosierdzia, jakie będą tego konsekwencje? Że nigdy nie będziemy mieli męczenników" (pp Franciszek).

o. Robert Więcek SJ

Porządek nabożeństw

Porządek nabożeństw

Nabożeństwa:

 • Nabożeństwo majowe – godz. 1730
 • Nabożeństwo czerwcowe – godz. 1730
 • Nabożeństwo październikowe – godz. 1730
 • Adoracja Najświętszego Sakramentu:
  • w czwartki – godz. 1830 do 2000 adoracja z możliwością skorzystania z sakramentu spowiedzi.
 • Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego
  • w poniedziałki o godz. 1730
 • Nowenna do Matki Bożej
  • w środy o godz. 1730
 • Droga Krzyżowa – w piątki Wielkiego Postu:
  • dla dzieci - godz. 1645
  • dla dorosłych - godz. 1730
 • Gorzkie Żale
  • w niedziele Wielkiego Postu o godz. 1700

Msze święte

Msze św. w niedziele:

1800 - Msza w sobotę wieczorem 

800, 930, 1100 - dla dzieci, 1230, 1800, 1930 (od września do czerwca)

Msze św. w dni robocze:

700, 800, 1000 (od września do czerwca), 1800

Środa: 2000 - Msza akademicka (w ciągu roku akademickiego)

w I piątki m-ca - 1700 - dla dzieci (w roku szkolnym) 

 

w wakacje w dni powszednie:

700, 800, 1800

Kancelaria parafialna

Kancelaria parafialna

Kancelaria czynna jest w:

 • poniedziałek - godz. 0830–0930, 1630–1800
 • środa - godz. 0830–0930
 • czwartek - godz. 0830–0930, 1630–1800
 • sobota - godz. 0830–0930


W sprawach pilnych o każdej porze!

 

W Kancelarii Parafialnej m.in.:

 • zapiszesz dziecko do chrztu św.
 • załatwisz formalności związane z sakramentem małżeństwa
 • zgłosisz pogrzeb
 • zamówisz intencje mszalne
 • odbierzesz odpisy świadectw chrztu św., ślubu i pogrzebu
 • wezwiesz w nagłych wypadkach księdza z sakramentami do ciężko chorego (w nagłych przypadkach z wezwaniem do chorego można zwrócić się do nas o każdej porze) możesz też podać adres chorego, jeśli chcesz, by kapłan
 • odwiedzał go w I piątki miesiąca z Komunią św.
 • otrzymasz zaświadczenia dla chrzestnych i świadków do sakramentu bierzmowania.
 • możesz złożyć karteczki z imionami zmarłych, tzw. "wypomnki"
 • możesz złożyć ofiarę na kościół
 • możesz porozmawiać z duszpasterzem