Podsumowanie roku 2015/2016

Działania apostolskie:

Nasze tegoroczne dni skupienia:

Spotkania odbywały się co dwa tygodnie i miały przede wszystkim charakter formacyjny. Poznawaliśmy zasady funkcjonowania Wspólnoty Życia Chrześcijańskiego, jej duchowość, misję, główne cele i zadania. Trzy osoby z naszej grupy pod koniec roku złożyły tzw. Przymierze, czyli zostały formalnie członkami Wspólnoty Życia Chrześcijańskiego, co spowodowało przekształcenie się prewspólnoty w oficjalną wspólnotę.