• top_19

  Parafia Rzymskokatolicka

  pod wezwaniem

  św. Ignacego Loyoli

   

   

  ul. W. Stysia 16

  53-526 Wrocław

   

  tel. 71 334 23 10

 • top_22

  Parafia Rzymskokatolicka

  pod wezwaniem

  św. Ignacego Loyoli

   

   

  ul. W. Stysia 16

  53-526 Wrocław

   

  tel. 71 334 23 10

 • top_01

  Parafia Rzymskokatolicka

  pod wezwaniem

  św. Ignacego Loyoli

   

   

  ul. W. Stysia 16

  53-526 Wrocław

   

  tel. 71 334 23 10

 • top_20

  Parafia Rzymskokatolicka

  pod wezwaniem

  św. Ignacego Loyoli

   

   

  ul. W. Stysia 16

  53-526 Wrocław

   

  tel. 71 334 23 10

 • top_20181127-6

  Parafia Rzymskokatolicka

  pod wezwaniem

  św. Ignacego Loyoli

   

   

  ul. W. Stysia 16

  53-526 Wrocław

   

  tel. 71 334 23 10

 • top_20181127-4

  Parafia Rzymskokatolicka

  pod wezwaniem

  św. Ignacego Loyoli

   

   

  ul. W. Stysia 16

  53-526 Wrocław

   

  tel. 71 334 23 10

 • top_20181127-1

  Parafia Rzymskokatolicka

  pod wezwaniem

  św. Ignacego Loyoli

   

   

  ul. W. Stysia 16

  53-526 Wrocław

   

  tel. 71 334 23 10

 • top_25

  Parafia Rzymskokatolicka

  pod wezwaniem

  św. Ignacego Loyoli

   

   

  ul. W. Stysia 16

  53-526 Wrocław

   

  tel. 71 334 23 10

 • top_23

  Parafia Rzymskokatolicka

  pod wezwaniem

  św. Ignacego Loyoli

   

   

  ul. W. Stysia 16

  53-526 Wrocław

   

  tel. 71 334 23 10

 • top_04

  Parafia Rzymskokatolicka

  pod wezwaniem

  św. Ignacego Loyoli

   

   

  ul. W. Stysia 16

  53-526 Wrocław

   

  tel. 71 334 23 10

 • top_20181127-7

  Parafia Rzymskokatolicka

  pod wezwaniem

  św. Ignacego Loyoli

   

   

  ul. W. Stysia 16

  53-526 Wrocław

   

  tel. 71 334 23 10

 • top_20181127-5

  Parafia Rzymskokatolicka

  pod wezwaniem

  św. Ignacego Loyoli

   

   

  ul. W. Stysia 16

  53-526 Wrocław

   

  tel. 71 334 23 10

 • top_20181127-3

  Parafia Rzymskokatolicka

  pod wezwaniem

  św. Ignacego Loyoli

   

   

  ul. W. Stysia 16

  53-526 Wrocław

   

  tel. 71 334 23 10

 • top_20181127-8

  Parafia Rzymskokatolicka

  pod wezwaniem

  św. Ignacego Loyoli

   

   

  ul. W. Stysia 16

  53-526 Wrocław

   

  tel. 71 334 23 10

 • top_24

  Parafia Rzymskokatolicka

  pod wezwaniem

  św. Ignacego Loyoli

   

   

  ul. W. Stysia 16

  53-526 Wrocław

   

  tel. 71 334 23 10

 • top_21

  Parafia Rzymskokatolicka

  pod wezwaniem

  św. Ignacego Loyoli

   

   

  ul. W. Stysia 16

  53-526 Wrocław

   

  tel. 71 334 23 10

 • top_20181127-2

  Parafia Rzymskokatolicka

  pod wezwaniem

  św. Ignacego Loyoli

   

   

  ul. W. Stysia 16

  53-526 Wrocław

   

  tel. 71 334 23 10

Nasz kanał na YT

youtube

Woda św. Ignacego

IMG 1002

Woda św. Ignacego wraz z modlitwą o szczęśliwy poród znajduje się w zakrystii.

Czytania na dziś

Centrum Arrupe

baner arrupe m

 

baner BYC DLA INNYCH

Moc dialogu medytacja biblijna na 3. niedzielę wielkanocną – 30 kwietnia 2017

Stanę w Bożej obecności.
Wprowadzenie 1: wychodzę w Wieczernika razem z dwoma uczniami i idę z nimi do miejscowości poza Jerozolimą; nie chce nam się gadać… dziwny podróżny dołącza się do nas i zaczyna „dotykać”. Coś się dzieje, choć do końca nie wiem o co chodzi.
Wprowadzenie 2: prosić o łaskę dialogu z Panem i braćmi i siostrami.

Na początek przeczytam tekst ewangelii: Łk 24,13-35

Tego samego dnia dwaj z nich byli w drodze do wsi, zwanej Emaus, oddalonej sześćdziesiąt stadiów od Jerozolimy. Rozmawiali oni z sobą o tym wszystkim, co się wydarzyło. Gdy tak rozmawiali i rozprawiali z sobą, sam Jezus przybliżył się i szedł z nimi. Lecz oczy ich były niejako na uwięzi, tak że Go nie poznali. On zaś ich zapytał: Cóż to za rozmowy prowadzicie z sobą w drodze? Zatrzymali się smutni. A jeden z nich, imieniem Kleofas, odpowiedział Mu: Ty jesteś chyba jedynym z przebywających w Jerozolimie, który nie wie, co się tam w tych dniach stało. Zapytał ich: Cóż takiego? Odpowiedzieli Mu: To, co się stało z Jezusem Nazarejczykiem, który był prorokiem potężnym w czynie i słowie wobec Boga i całego ludu; jak arcykapłani i nasi przywódcy wydali Go na śmierć i ukrzyżowali. A myśmy się spodziewali, że On właśnie miał wyzwolić Izraela. Tak, a po tym wszystkim dziś już trzeci dzień, jak się to stało. Nadto jeszcze niektóre z naszych kobiet przeraziły nas: były rano u grobu, a nie znalazłszy Jego ciała, wróciły i opowiedziały, że miały widzenie aniołów, którzy zapewniają, iż On żyje. Poszli niektórzy z naszych do grobu i zastali wszystko tak, jak kobiety opowiadały, ale Jego nie widzieli. Na to On rzekł do nich: O nierozumni, jak nieskore są wasze serca do wierzenia we wszystko, co powiedzieli prorocy! Czyż Mesjasz nie miał tego cierpieć, aby wejść do swej chwały? I zaczynając od Mojżesza poprzez wszystkich proroków wykładał im, co we wszystkich Pismach odnosiło się do Niego. Tak przybliżyli się do wsi, do której zdążali, a On okazywał, jakoby miał iść dalej. Lecz przymusili Go, mówiąc: Zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi i dzień się już nachylił. Wszedł więc, aby zostać z nimi. Gdy zajął z nimi miejsce u stołu, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dawał im. Wtedy oczy im się otworzyły i poznali Go, lecz On zniknął im z oczu. I mówili nawzajem do siebie: Czy serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze i Pisma nam wyjaśniał? W tej samej godzinie wybrali się i wrócili do Jerozolimy. Tam zastali zebranych Jedenastu i innych z nimi, którzy im oznajmili: Pan rzeczywiście zmartwychwstał i ukazał się Szymonowi. Oni również opowiadali, co ich spotkało w drodze, i jak Go poznali przy łamaniu chleba.

Rozmawiać!

Rozmawiali oni z sobą o tym wszystkim, co się wydarzyło. Jednym z podstawowych braków dzisiejszego świata to wbrew pozorom brak komunikacji, brak rozmowy, brak dialogu. Wcale albo mało rozmawiamy z sobą o tym wszystkim, co się wydarza. Jeśli nawet próbujemy coś mówić to nie jesteśmy słuchani albo sami nie słuchamy rozmówcy.

Ten brak sprawia, że nie umiemy patrzeć właściwie na świat i wydarzenia, na nas samych i innych, na Kościół i wierzących. Tenże brak popycha nas do poszukiwań gotowych odpowiedzi, przez kogoś przygotowanych (by nie rzec spreparowanych). Zamiast pogadać z bezpośrednio zainteresowanym to pytamy się osób naokoło i tak naprawdę nic nie wiemy, a mamy setkę wersji. Niech małżonkowie rozmawiają ze sobą. Niech rodzice rozmawiają z dziećmi. Po prostu trzeba do siebie mówić, by wzrastać.

Uczniowie idący do wsi Emaus rozmawiają i rozprawiają z sobą o wydarzeniach, w których uczestniczyli. To nie jest prosta rozmowa. Nie ma nic wspólnego z narzucaniem swego zdania. Wymieniają spostrzeżenia. Szukają odpowiedzi na pojawiające się pytania. Nawet z bezradnie rozłożonymi rękami możliwa jest próba ubrania w słowa.

Mówca i słuchacz

Do rozmowy potrzeba dwóch bohaterów, a mianowicie mówiącego i słuchającego. Do dialogu potrzeba przynajmniej dwóch. Trzeba słuchać i mówić. Czasami proporcje wydają się być zachwiane. Zauważmy, iż mamy dwóch rozmawiających, a przybliża się do nich ktoś trzeci, Nieznajomy. I włącza się w ich rozmowę. Między sobą, znają się dosyć dobrze, wydaje się, że winno się łatwiej rozmawiać i tak się dzieje. Ale trudność pojawia się, gdy pojawia się ktoś trzeci. Przykład poczęcia dziecka wydaje się być odpowiedni.

Uczniowie z Emaus słyszą pytanie wyrywające z marazmu: Cóż to za rozmowy prowadzicie z sobą w drodze? Musiał to być niezwykle żywy dialog, z gestykulacją. Uczniowie są smutni, bo zawaliło się ich życie. Patrzyli na wszystko ze swojej perspektywy. Kleofas wyraża zdziwienie: Ty jesteś chyba jedynym z przebywających w Jerozolimie, który nie wie, co się tam w tych dniach stało. Wydawało mu się bowiem, że wszyscy winni o tym wiedzieć.

Nieznajomy ciągnie rozmowę: Cóż takiego stało się w Jerozolimie? Usłyszał opowieść o Jezusie Nazarejczyku, który był prorokiem potężnym w czynie i słowie wobec Boga i całego ludu; jak arcykapłani i nasi przywódcy wydali Go na śmierć i ukrzyżowali. A myśmy się spodziewali, że On właśnie miał wyzwolić Izraela. Tak, a po tym wszystkim dziś już trzeci dzień, jak się to stało. Nadto jeszcze niektóre z naszych kobiet przeraziły nas: były rano u grobu, a nie znalazłszy Jego ciała, wróciły i opowiedziały, że miały widzenie aniołów, którzy zapewniają, iż On żyje. Poszli niektórzy z naszych do grobu i zastali wszystko tak, jak kobiety opowiadały, ale Jego nie widzieli. Usłyszał Dobrą Nowinę!

Bóg prowadzi z nami dialog

Bóg chce naszego rozwoju, stawania się coraz piękniejszymi, coraz bardziej uważnymi słuchaczami i lepszymi mówcami. Nauka potrzebuje czasu i pilności. To nie tępota czy upór, ale próba skodyfikowania wydarzeń „zabija” dialog. Ująć w słowa trzeba, bo to sposób komunikacji, ale nie absolutyzacja swojej wersji. W dialogu z Bogiem na pierwszym miejscu potrzeba więzi z Nim. O nierozumni, jak nieskore są wasze serca do wierzenia we wszystko, co powiedzieli prorocy! Nieskore serca to serca zaskorupione w sobie, z kamienia a nie z ciała, a więc serca, które nie biją. To martwe serca!

Jezus zaczynając od Mojżesza poprzez wszystkich proroków wykładał im, co we wszystkich Pismach odnosiło się do Niego. Bez słuchania Boga, bez zasłuchania się w słowo Boże będziemy jak pasterze u żłóbka: a my nic nie rozumiemy ledwo ze strachu żyjemy. Chrześcijanin słucha Boga. Jest jak Samuel, które po kilkukrotnym wołaniu umie odpowiedzieć: Mów Panie, bo sługa Twój słucha. Jak Maryja, która w Nazarecie z pokorą wyznaje: Niech mi się stanie według słowa Twego. A przede wszystkim jest jak Jezus Chrystus, Syn Boży, który przyszedł we wszystkim wypełnić wolę Ojca.

Dialog to nie tylko słowa. To także gesty. Nie wystarczy powiedzieć kocham cie, trzeba to także wyrazić w czynach. Uczniowie przymusili Pana Jezusa, by został. Otrzymali kolejne „słowo” w tym dialogu – tym razem uważniej „słuchają”. Widzą chleb, patrzą na to, co z nim czyni Nieznajomy i... wtedy oczy im się otworzyły i poznali Go. Zaczynają wiązać fakty. Czy serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze i Pisma nam wyjaśniał? I... prowadzą dalszy dialog, jakże odmienny w swej wymowie – wracają tą samą drogą do Jerozolimy, ale już nie tacy sami. Wracają do Wieczernika i opowiadają co ich spotkało w drodze, i jak Go poznali przy łamaniu chleba.

o. Robert Więcek SJ

Porządek nabożeństw

Porządek nabożeństw

Nabożeństwa:

 • Nabożeństwo majowe – godz. 1730
 • Nabożeństwo czerwcowe – godz. 1730
 • Nabożeństwo październikowe – godz. 1730
 • Adoracja Najświętszego Sakramentu:
  • w czwartki – godz. 1830 do 2000 adoracja z możliwością skorzystania z sakramentu spowiedzi.
 • Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego
  • w poniedziałki o godz. 1730
 • Nowenna do Matki Bożej
  • w środy o godz. 1730
 • Droga Krzyżowa – w piątki Wielkiego Postu:
  • dla dzieci - godz. 1645
  • dla dorosłych - godz. 1730
 • Gorzkie Żale
  • w niedziele Wielkiego Postu o godz. 1700

Msze święte

Msze św. w niedziele:

1800 - Msza w sobotę wieczorem 

800, 930, 1100 - dla dzieci, 1230, 1800, 1930 (od września do czerwca)

Msze św. w dni robocze:

700, 800, 1000 (od września do czerwca), 1800

Środa: 2000 - Msza akademicka (w ciągu roku akademickiego)

w I piątki m-ca - 1700 - dla dzieci (w roku szkolnym) 

 

w wakacje w dni powszednie:

700, 800, 1800

Kancelaria parafialna

Kancelaria parafialna

Kancelaria czynna jest w:

 • poniedziałek - godz. 0830–0930, 1630–1800
 • środa - godz. 0830–0930
 • czwartek - godz. 0830–0930, 1630–1800
 • sobota - godz. 0830–0930


W sprawach pilnych o każdej porze!

 

W Kancelarii Parafialnej m.in.:

 • zapiszesz dziecko do chrztu św.
 • załatwisz formalności związane z sakramentem małżeństwa
 • zgłosisz pogrzeb
 • zamówisz intencje mszalne
 • odbierzesz odpisy świadectw chrztu św., ślubu i pogrzebu
 • wezwiesz w nagłych wypadkach księdza z sakramentami do ciężko chorego (w nagłych przypadkach z wezwaniem do chorego można zwrócić się do nas o każdej porze) możesz też podać adres chorego, jeśli chcesz, by kapłan
 • odwiedzał go w I piątki miesiąca z Komunią św.
 • otrzymasz zaświadczenia dla chrzestnych i świadków do sakramentu bierzmowania.
 • możesz złożyć karteczki z imionami zmarłych, tzw. "wypomnki"
 • możesz złożyć ofiarę na kościół
 • możesz porozmawiać z duszpasterzem