Podsumowanie roku 2016/2017

W minionym roku nasza wspólnota skupiona była wokół tematu rozeznawania. Rozeznawaliśmy, czyli rozważaliśmy, jakie zadania powinniśmy podjąć jako wspólnota apostolska, jakimi dziedzinami życia powinniśmy się zająć, uznając je za naszą misję, czyli szczególne powołanie. Przyglądaliśmy się naszym talentom – które z nich możemy szczególnie wykorzystać w pracy dla innych.

Poszczególne osoby zastanawiały się także, czy mają stać się oficjalnie członkami WŻCh, czyli zobowiązać się do uczestnictwa w spotkaniach i życia zgodnego z charyzmatem naszej Wspólnoty. Dwie osoby dały na to pozytywną odpowiedź i złożyły zobowiązanie na dwa lata, czyli tzw. Przymierze. Gratulujemy im podjętej decyzji.

Pod koniec roku szkolnego odbyło się także spotkanie organizacyjne nowej grupy WŻCh – tzw. prewspólnoty, do której zapraszamy wszystkich zainteresowanych trwaniem we wspólnocie oraz duchowością Ignacjańską.

Działania apostolskie: