Informacje

Utworzono: sobota, 16, marzec 2019 19:25

Apostolstwa Modlitwy - Krajowy Sekretariata w Polsce (link)

 

 

Droga z Jezusem w apostolskiej gotowości

Drodzy Członkowie Apostolstwa Modlitwy, zapoznajcie się podczas Waszych spotkań modlitewnych z wybranymi fragmentami dokumentu Droga z Jezusem w apostolskiej gotowości, zaaprobowanego w Rzymie 3 XII 2014 roku przez Papieża Franciszka i Dyrektora Generalnego Apostolstwa Modlitwy Frédérica Fornosa SJ.

Podzielcie się też wzajemnie Waszymi uwagami z kapłanem opiekującym się Waszym Ogniskiem Apostolskim w parafii. To bardzo ważny dokument, będący podstawą programową naszej odnowy w Polsce i w świecie.

Krajowy Dyrektor AM, ks. Stanisław Groń SJ

Czytaj dalej...

 

Droga z Jezusem w apostolskiej gotowości - dokumenty

Drodzy Członkowie Apostolstwa Modlitwy przed Wami dokument zatytułowany Droga z Jezusem w apostolskiej gotowości. Składa się on z trzech części.

Dokument 1 ma być inspiracją, ma ustawić fundamenty pod odnowę Apostolstwa Modlitwy i jest najważniejszy. Jest on adresowany do wszystkich, którzy chcą poznać lub pogłębić swoje rozumienie Apostolstwa Modlitwy.
Dokument 2 to historia Apostolstwa Modlitwy widziana z perspektywy obecnej odnowy.
Dokument 3 zawiera instrukcje dla zespołów krajowych.
Dokument 4 jest w przygotowaniu, a będzie zawierał teologiczne i pastoralne objaśnienia propozycji zawartych w poprzednich tekstach.

Dokument został przetłumaczony z języka angielskiego przez Krajowy Sekretariat Apostolstwa Modlitwy w Krakowie. Bardzo proszę się z nim zapoznać. Jest on fundamentalnym tekstem dla nas w celu przeprowadzenia odnowy Apostolstwa Modlitwy w świecie i w Polsce. Został zatwierdzony w Rzymie 3 XII 2014 roku i jest z sugestiami i za aprobatą Papieża Franciszka. Polecam go Waszej lekturze.

Krajowy Dyrektor Apostolstwa Modlitwy
ks. Stanisław Groń SJ

Dokumenty do pobrania w formacie PDF:

 

W tym roku AM na świeci obchodzi 175 lat

więcej informacji...

 

Plakaty