• top_20181127-8

  Parafia Rzymskokatolicka

  pod wezwaniem

  św. Ignacego Loyoli

   

   

  ul. W. Stysia 16

  53-526 Wrocław

   

  tel. 71 334 23 10

 • top_23

  Parafia Rzymskokatolicka

  pod wezwaniem

  św. Ignacego Loyoli

   

   

  ul. W. Stysia 16

  53-526 Wrocław

   

  tel. 71 334 23 10

 • top_20181127-4

  Parafia Rzymskokatolicka

  pod wezwaniem

  św. Ignacego Loyoli

   

   

  ul. W. Stysia 16

  53-526 Wrocław

   

  tel. 71 334 23 10

 • top_20

  Parafia Rzymskokatolicka

  pod wezwaniem

  św. Ignacego Loyoli

   

   

  ul. W. Stysia 16

  53-526 Wrocław

   

  tel. 71 334 23 10

 • top_25

  Parafia Rzymskokatolicka

  pod wezwaniem

  św. Ignacego Loyoli

   

   

  ul. W. Stysia 16

  53-526 Wrocław

   

  tel. 71 334 23 10

 • top_22

  Parafia Rzymskokatolicka

  pod wezwaniem

  św. Ignacego Loyoli

   

   

  ul. W. Stysia 16

  53-526 Wrocław

   

  tel. 71 334 23 10

 • top_20181127-3

  Parafia Rzymskokatolicka

  pod wezwaniem

  św. Ignacego Loyoli

   

   

  ul. W. Stysia 16

  53-526 Wrocław

   

  tel. 71 334 23 10

 • top_20181127-7

  Parafia Rzymskokatolicka

  pod wezwaniem

  św. Ignacego Loyoli

   

   

  ul. W. Stysia 16

  53-526 Wrocław

   

  tel. 71 334 23 10

 • top_20181127-2

  Parafia Rzymskokatolicka

  pod wezwaniem

  św. Ignacego Loyoli

   

   

  ul. W. Stysia 16

  53-526 Wrocław

   

  tel. 71 334 23 10

 • top_04

  Parafia Rzymskokatolicka

  pod wezwaniem

  św. Ignacego Loyoli

   

   

  ul. W. Stysia 16

  53-526 Wrocław

   

  tel. 71 334 23 10

 • top_24

  Parafia Rzymskokatolicka

  pod wezwaniem

  św. Ignacego Loyoli

   

   

  ul. W. Stysia 16

  53-526 Wrocław

   

  tel. 71 334 23 10

 • top_01

  Parafia Rzymskokatolicka

  pod wezwaniem

  św. Ignacego Loyoli

   

   

  ul. W. Stysia 16

  53-526 Wrocław

   

  tel. 71 334 23 10

 • top_20181127-1

  Parafia Rzymskokatolicka

  pod wezwaniem

  św. Ignacego Loyoli

   

   

  ul. W. Stysia 16

  53-526 Wrocław

   

  tel. 71 334 23 10

 • top_20181127-5

  Parafia Rzymskokatolicka

  pod wezwaniem

  św. Ignacego Loyoli

   

   

  ul. W. Stysia 16

  53-526 Wrocław

   

  tel. 71 334 23 10

 • top_19

  Parafia Rzymskokatolicka

  pod wezwaniem

  św. Ignacego Loyoli

   

   

  ul. W. Stysia 16

  53-526 Wrocław

   

  tel. 71 334 23 10

 • top_21

  Parafia Rzymskokatolicka

  pod wezwaniem

  św. Ignacego Loyoli

   

   

  ul. W. Stysia 16

  53-526 Wrocław

   

  tel. 71 334 23 10

 • top_20181127-6

  Parafia Rzymskokatolicka

  pod wezwaniem

  św. Ignacego Loyoli

   

   

  ul. W. Stysia 16

  53-526 Wrocław

   

  tel. 71 334 23 10

Adwentowa Msza św. Kręgu Biblijnego

W środę 4 grudnia Krąg Biblijny zaprasza na Mszę św. o godz. 18 45 do dolnego kościoła. Po Mszy św. katecheza biblijna na temat encykliki "Verbum Domini".

Adwentowa modlitwa rodzinna.
To propozycja wspólnej modlitwy na pierwszy tydzień Adwentu, szczególnie dla rodzin z dziećmi.

I TYDZIEŃ ADWENTU

1. Pieśń (przy zgaszonym świetle)

Oto Pan Bóg przyjdzie Z rzeszą Świętych k'nam przybędzie,
Światłość wielka w dzień ów będzie. Alleluja, alleluja!

 

2. Zapalenie świecy na wieńcu adwentowym.

Wezwanie (W) wypowiada osoba prowadząca modlitwę, odpowiedź (O) wszyscy obecni.

W: Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi
O: Aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie.

 

3. Czytanie Ewangelii

Modlitwa z udziałem starszych dzieci – można przeczytać całą Ewangelię z dnia, dla młodszych dzieci dwa, trzy wersety, które podano w nawiasach.

NDZ Mk 13,33-37 (Czuwajcie więc, bo nie wiecie, kiedy pan domu przyjdzie... By niespodzianie przyszedłszy, nie zastał was śpiących. Lecz co wam mówię, mówię wszystkim: Czuwajcie)

PN Mt 8,5-11 (Lecz powiadam wam: Wielu przyjdzie ze Wschodu i Zachodu i zasiądą do stołu z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem w królestwie niebieskim)

WT Łk 10,21-24 (Jezus rozradował się w Duchu Świętym i rzekł: „Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi". Potem zwrócił się do samych uczniów i rzekł: „Szczęśliwe oczy, które widzą to, co wy widzicie".)

ŚR Mt 15,29-37 (Jezus przyszedł nad Jezioro Galilejskie. I przyszły do Niego wielkie tłumy, mając ze sobą chromych, ułomnych, niewidomych, niemych i wielu innych, i położyli ich u nóg Jego, a On ich uzdrowił. Tłumy zdumiewały się widząc, że niemi mówią, ułomni są zdrowi, chromi chodzą, niewidomi widzą. I wielbiły Boga Izraela.)

CZW Mt 7,21.24-27 (Nie każdy, który Mi mówi: «Panie, Panie», wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie.)

PT Mt 9,27-31 (Niewidomi przystąpili do Niego, a Jezus ich zapytał: „Wierzycie, że mogę to uczynić"? Oni odpowiedzieli Mu: „Tak, Panie". Wtedy dotknął ich oczu, mówiąc: „Według wiary waszej niech się wam stanie". I otworzyły się ich oczy..)

SO Mt 9,35-10,1.5.6-8 (A widząc tłumy ludzi, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak owce nie mające pasterza. Wtedy rzekł do swych uczniów: „Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo".)

 

4. Responsorium.

Po przeczytaniu Ewangelii i chwili ciszy lub/i krótkim objaśnieniu

W: Okaż nam Panie miłosierdzie swoje.
O: Okaż nam Panie miłosierdzie swoje.
W: I daj nam swoje zbawienie
O: Miłosierdzie swoje.
W: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
O: Okaż nam Panie miłosierdzie swoje.

 

5. Pieśń Maryi.

Tę modlitwę można recytować z podziałem na dwie grupy. Każda recytuje po dwa wersy. Ze starszymi dziećmi może być podział rodzice-dzieci, z młodszymi raczej nie. Dodatkowa propozycja, to nauczyć się tego tekstu na pamięć.

Wielbi dusza moja Pana *
i raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim.
Bo wejrzał na uniżenie swojej Służebnicy. *
Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia.
Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, *
a Jego imię jest święte.
Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie *
nad tymi, którzy się Go boją.
Okazał moc swego ramienia, *
rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich.
Strącił władców z tronu, *
a wywyższył pokornych.
Głodnych nasycił dobrami, *
a bogatych z niczym odprawił.
Ujął się za swoim sługą, Izraelem, *
pomny na swe miłosierdzie,
Jak obiecał naszym ojcom, *
Abrahamowi i jego potomstwu na wieki.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

 

6. Modlitwa prośby.

Po każdej wypowiedzianej prośbie, mówimy wspólnie:
Okaż nam Panie miłosierdzie swoje.

7. Ojcze nasz.

8. Aniele Boży Stróżu mój.

9. Pieśń.

Czekam na Ciebie, Jezu mój mały,
ciche błagania ku niebu ślę.
Twojego przyjścia czeka świat cały,
sercem gorącym przyzywam Cię.

Spójrz, tęskniony na tej ziemi,
przybądź, Jezu, pociesz nas!
Szczerze kochać Cię będziemy,
przyjdź, o Jezu, bo już czas !