Modlitwa na II tydzień Adwentu

Utworzono: piątek, 06, grudzień 2013 11:16
Opublikowano: piątek, 06, grudzień 2013 11:16
Odsłony: 2916

1. Pieśń (przy zgaszonym świetle)

1. Niebiosa, rosę spuście nam z góry;
Sprawiedliwego wylejcie, chmury.
O wstrzymaj, wstrzymaj Twoje zagniewanie
I grzechów naszych zapomnij już, Panie!2. Niebiosa, rosę spuście nam z góry;
Sprawiedliwego wylejcie, chmury.
O, spojrzyj, spojrzyj na lud Twój znękany
I ześlij Tego, co ma być zesłany.


2. Zapalenie świec na wieńcu adwentowym.
Wezwanie (W) wypowiada osoba prowadząca modlitwę, odpowiedź (O) wszyscy obecni.
W: Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi
O: Aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie.


3. Czytanie Ewangelii

Modlitwa z udziałem starszych dzieci – można przeczytać całą Ewangelię z dnia, dla młodszych dzieci dwa, trzy wersety, które podano w nawiasach.

NDZ Mk 1,1-8 (Wystąpił Jan Chrzciciel na pustyni i głosił chrzest nawrócenia na odpuszczenie grzechów. Ciągnęła do niego cała judzka kraina oraz wszyscy mieszkańcy Jerozolimy i przyjmowali od niego chrzest w rzece Jordan, wyznając przy tym swe grzechy.)

PN Łk 5,17-26 (Lecz abyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów” — rzekł do sparaliżowanego: „Mówię ci, wstań, weź swoje łoże i idź do domu”. I natychmiast wstał wobec nich, wziął łoże, na którym leżał, i poszedł do domu, wielbiąc Boga.)

WT Mt 18,12-14 (Jezus powiedział do swoich uczniów: „Jak wam się zdaje? Jeśli kto posiada sto owiec i zabłąka się jedna z nich: czy nie zostawi dziewięćdziesięciu dziewięciu na górach i nie pójdzie szukać tej, która się zabłąkała? A jeśli mu się uda ją odnaleźć, zaprawdę powiadam wam : cieszy się nią bardziej niż dziewięćdziesięciu dziewięciu tymi, które się nie zabłąkały. Tak też nie jest wolą Ojca waszego, który jest w niebie, żeby zginęło jedno z tych małych.)

ŚR Mt 11,28-30 (Jezus przemówił tymi słowami: „Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię.)

CZW Mt 11,11-15 ( Zaprawdę powiadam wam: Między narodzonymi z niewiast nie powstał większy od Jana Chrzciciela. Lecz najmniejszy w królestwie niebieskim większy jest niż on.)

PT Mt 11,16-19 (Jezus powiedział do tłumów: Przyszedł bowiem Jan: nie jadł ani nie pił, a oni mówią: «Zły duch go opętał». Przyszedł Syn Człowieczy: je i pije, a oni mówią: «Oto żarłok i pijak, przyjaciel celników i grzeszników». A jednak mądrość usprawiedliwiona jest przez swe czyny.)

SO Mt 17,10-13 (Lecz powiadam wam: Eliasz już przyszedł, a nie poznali go i postąpili z nim tak, jak chcieli. Tak i Syn Człowieczy będzie od nich cierpiał”. Wtedy uczniowie zrozumieli, że mówił im o Janie Chrzcicielu.)


4. Responsorium.

Po przeczytaniu Ewangelii i chwili ciszy lub/i krótkim objaśnieniu
W: Chryste, Synu Boga żywego, zmiłuj się nad nami.
O: Chryste, Synu Boga żywego, zmiłuj się nad nami.
W: Ty, który na świat przychodzisz.
O: Zmiłuj się nad nami.
W: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
O: Chryste, Synu Boga żywego, zmiłuj się nad nami.


5. Pieśń Maryi.

Tę modlitwę można recytować z podziałem na dwie grupy. Każda recytuje po dwa wersy. Ze starszymi dziećmi może być podział rodzice-dzieci, z młodszymi raczej nie. Dodatkowa propozycja, to nauczyć się tego tekstu na pamięć.

Wielbi dusza moja Pana *
i raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim.
Bo wejrzał na uniżenie swojej Służebnicy. *
Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia.
Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, *
a Jego imię jest święte.
Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie *
nad tymi, którzy się Go boją.
Okazał moc swego ramienia, *
rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich.
Strącił władców z tronu, *
a wywyższył pokornych.
Głodnych nasycił dobrami, *
a bogatych z niczym odprawił.
Ujął się za swoim sługą, Izraelem, *
pomny na swe miłosierdzie,
Jak obiecał naszym ojcom, *
Abrahamowi i jego potomstwu na wieki.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.


6. Modlitwa prośby.

Po każdej wypowiedzianej prośbie, mówimy wspólnie:
Chryste, Synu Boga żywego zmiłuj się nad nami.


7. Ojcze nasz.


8. Aniele Boży Stróżu mój.


9. Pieśń.

1. Archanioł Boży Gabriel,
Posłan do Panny Maryi,
Z Majestatu Trójcy Świętej,
Tak sprawował poselstwo k'Niej
Zdrowaś, Panno, łaskiś pełna,
Pan jest z Tobą, to rzecz pewna".

2. Panna się wielce zdumiała
z poselstwa, które słyszała.
Pokorniuchno się skłoniła;
jako Panna wstrzemięźliwa
zasmuciła się z tej mowy,
nic nie rzekła Aniołowi.

3. Ale poseł z wysokości,
napełnion Boskiej mądrości,
rzekł Jej: Nie bój się Maryjo,
najszczęśliwszaś, Panno miła,
znalazłaś łaskę u Pana,
oto poczniesz Jego Syna.

4. Jezus nazwiesz imię Jego,
będzie Synem Najwyższego;
wielki z strony człowieczeństwa,
a niezmierny z strony Bóstwa,
wieczny Syn Ojca Wiecznego,
Zbawiciel świata całego".