• top_20181127-3

  Parafia Rzymskokatolicka

  pod wezwaniem

  św. Ignacego Loyoli

   

   

  ul. W. Stysia 16

  53-526 Wrocław

   

  tel. 71 334 23 10

 • top_20181127-6

  Parafia Rzymskokatolicka

  pod wezwaniem

  św. Ignacego Loyoli

   

   

  ul. W. Stysia 16

  53-526 Wrocław

   

  tel. 71 334 23 10

 • top_01

  Parafia Rzymskokatolicka

  pod wezwaniem

  św. Ignacego Loyoli

   

   

  ul. W. Stysia 16

  53-526 Wrocław

   

  tel. 71 334 23 10

 • top_20181127-1

  Parafia Rzymskokatolicka

  pod wezwaniem

  św. Ignacego Loyoli

   

   

  ul. W. Stysia 16

  53-526 Wrocław

   

  tel. 71 334 23 10

 • top_20181127-7

  Parafia Rzymskokatolicka

  pod wezwaniem

  św. Ignacego Loyoli

   

   

  ul. W. Stysia 16

  53-526 Wrocław

   

  tel. 71 334 23 10

 • top_24

  Parafia Rzymskokatolicka

  pod wezwaniem

  św. Ignacego Loyoli

   

   

  ul. W. Stysia 16

  53-526 Wrocław

   

  tel. 71 334 23 10

 • top_22

  Parafia Rzymskokatolicka

  pod wezwaniem

  św. Ignacego Loyoli

   

   

  ul. W. Stysia 16

  53-526 Wrocław

   

  tel. 71 334 23 10

 • top_20181127-2

  Parafia Rzymskokatolicka

  pod wezwaniem

  św. Ignacego Loyoli

   

   

  ul. W. Stysia 16

  53-526 Wrocław

   

  tel. 71 334 23 10

 • top_20181127-8

  Parafia Rzymskokatolicka

  pod wezwaniem

  św. Ignacego Loyoli

   

   

  ul. W. Stysia 16

  53-526 Wrocław

   

  tel. 71 334 23 10

 • top_20181127-4

  Parafia Rzymskokatolicka

  pod wezwaniem

  św. Ignacego Loyoli

   

   

  ul. W. Stysia 16

  53-526 Wrocław

   

  tel. 71 334 23 10

 • top_04

  Parafia Rzymskokatolicka

  pod wezwaniem

  św. Ignacego Loyoli

   

   

  ul. W. Stysia 16

  53-526 Wrocław

   

  tel. 71 334 23 10

 • top_25

  Parafia Rzymskokatolicka

  pod wezwaniem

  św. Ignacego Loyoli

   

   

  ul. W. Stysia 16

  53-526 Wrocław

   

  tel. 71 334 23 10

 • top_21

  Parafia Rzymskokatolicka

  pod wezwaniem

  św. Ignacego Loyoli

   

   

  ul. W. Stysia 16

  53-526 Wrocław

   

  tel. 71 334 23 10

 • top_20

  Parafia Rzymskokatolicka

  pod wezwaniem

  św. Ignacego Loyoli

   

   

  ul. W. Stysia 16

  53-526 Wrocław

   

  tel. 71 334 23 10

 • top_20181127-5

  Parafia Rzymskokatolicka

  pod wezwaniem

  św. Ignacego Loyoli

   

   

  ul. W. Stysia 16

  53-526 Wrocław

   

  tel. 71 334 23 10

 • top_23

  Parafia Rzymskokatolicka

  pod wezwaniem

  św. Ignacego Loyoli

   

   

  ul. W. Stysia 16

  53-526 Wrocław

   

  tel. 71 334 23 10

 • top_19

  Parafia Rzymskokatolicka

  pod wezwaniem

  św. Ignacego Loyoli

   

   

  ul. W. Stysia 16

  53-526 Wrocław

   

  tel. 71 334 23 10

Modlitwa na III Tydzień Adwentu

1. Pieśń (przy zgaszonym świetle)

1. Zdrowaś bądź, Maryja, Niebieska lilia,
Panu Bogu miła, Matko litościwa


Tyś jest nasza ucieczka, Najświętsza Maryja.
2. Maryja wielebna, ukaż drogę pewną
przykazania Twego Boga wszechmocnego,
On ci wszystka nadzieja zbawienia naszego.
3. Łaskiś pełna Pańskiej, czystości anielskiej,
Pannaś nad pannami, Święta nad świętymi.
O najświętsza Maryja, módl się dziś za nami.

 

2. Zapalenie świec na wieńcu adwentowym.
Wezwanie (W) wypowiada osoba prowadząca modlitwę, odpowiedź (O) wszyscy obecni.
W: Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi
O: Aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie.

 

3.Czytanie Ewangelii
Modlitwa z udziałem starszych dzieci – można przeczytać całą Ewangelię z dnia, dla młodszych dzieci dwa, trzy wersety, które podano w nawiasach.

NDZ J 1,6-8.19-28 (Takie jest świadectwo Jana. „Jam głos wołającego na pustyni: Prostujcie drogę Pańską, jak powiedział prorok Izajasz")

PN Mt 21,23-27 (Gdy Jezus przyszedł do świątyni i nauczał, przystąpili do Niego arcykapłani i starsi ludu z pytaniem: „Jakim prawem to czynisz? I kto Ci dał tę władzę?")

WT Mt 21,28-32 (Co myślicie? Pewien człowiek miał dwóch synów. Zwrócił się do pierwszego i rzekł: «Dziecko, idź dzisiaj i pracuj w winnicy». Ten odpowiedział: „Idę, panie", lecz nie poszedł. Zwrócił się do drugiego i to samo powiedział. Ten odparł: «Nie chcę». Później jednak opamiętał się i poszedł. Któryż z tych dwóch spełnił wolę ojca?)

ŚR Mt 1,1-17 (Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama. Jakub <był> ojcem Józefa, męża Maryi, z której narodził się Jezus, zwany Chrystusem. Tak więc w całości od Abrahama do Dawida jest czternaście pokoleń; od Dawida do przesiedlenia babilońskiego czternaście pokoleń; od przesiedlenia babilońskiego do Chrystusa czternaście pokoleń.)

CZW Mt 1,18-24 (oto anioł Pański ukazał mu się we śnie i rzekł: „Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło. Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów". Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł Pański: wziął swoją Małżonkę do siebie.)

PT Łk 1,5-25 ( Lecz anioł rzekł do niego: Nie bój się, Zachariaszu; twoja prośba została wysłuchana: żona twoja Elżbieta urodzi ci syna, któremu nadasz imię Jan. Będzie to dla ciebie radość i wesele; i wielu z jego narodzenia cieszyć się będzie. Będzie bowiem wielki w oczach Pana.)

SO Łk 1,26-38 (Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do Niej i rzekł: „Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą... znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Na to rzekła Maryja: „Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według twego słowa".)

 

4. Responsorium.
Po przeczytaniu Ewangelii i chwili ciszy lub/i krótkim objaśnieniu
W: Przyjdź, aby nas wyzwolić, Panie Boże zastępów.
O: Przyjdź, aby nas wyzwolić, Panie Boże zastępów.
W: Okaż nam swoje oblicze, a będziemy zbawieni.
O: Panie Boże zastępów.
W: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
O: Przyjdź, aby nas wyzwolić, Panie Boże zastępów.

 

5. Pieśń Maryi.
Tę modlitwę można recytować z podziałem na dwie grupy. Każda recytuje po dwa wersy. Ze starszymi dziećmi może być podział rodzice-dzieci, z młodszymi raczej nie. Dodatkowa propozycja, to nauczyć się tego tekstu na pamięć.
Wielbi dusza moja Pana *
i raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim.
Bo wejrzał na uniżenie swojej Służebnicy. *
Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia.
Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, *
a Jego imię jest święte.
Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie *
nad tymi, którzy się Go boją.
Okazał moc swego ramienia, *
rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich.
Strącił władców z tronu, *
a wywyższył pokornych.
Głodnych nasycił dobrami, *
a bogatych z niczym odprawił.
Ujął się za swoim sługą, Izraelem, *
pomny na swe miłosierdzie,
Jak obiecał naszym ojcom, *
Abrahamowi i jego potomstwu na wieki.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

 

6. Modlitwa prośby.
Po każdej wypowiedzianej prośbie, mówimy wspólnie:
Przyjdź, aby nas wyzwolić, Panie Boże zastępów.

 

7. Ojcze nasz.

 

8. Aniele Boży Stróżu mój.

 

9. Pieśń.
1. Przybądź Panie bo czekamy, Twego przyjścia wyglądamy,
bo źle nam żyć bez Ciebie!
Ref.
Gotujmy drogę Panu. Prostujemy ścieżki jego,
Przemieńmy swoje życie, odwróćmy się od złego.
2. Noc minęła, dzień jest blisko,w jasnym świetle czyńmy wszystko,
ze snu już powstać pora!
3. Pan jest blisko, między nami, w tłumie ludzi gdzieś wmieszany,
czy umiem Go zobaczyć?
4. Pan jest blisko i też czeka, czy przyjść może do człowieka,
czy kocham Go prawdziwie?