• top_20181127-8

  Parafia Rzymskokatolicka

  pod wezwaniem

  św. Ignacego Loyoli

   

   

  ul. W. Stysia 16

  53-526 Wrocław

   

  tel. 71 334 23 10

  tel. kom. 797 907 739

   

  email:  parafialoyola@gmail.com

 • top_22

  Parafia Rzymskokatolicka

  pod wezwaniem

  św. Ignacego Loyoli

   

   

  ul. W. Stysia 16

  53-526 Wrocław

   

  tel. 71 334 23 10

  tel. kom. 797 907 739

   

  email:  parafialoyola@gmail.com

 • top_20

  Parafia Rzymskokatolicka

  pod wezwaniem

  św. Ignacego Loyoli

   

   

  ul. W. Stysia 16

  53-526 Wrocław

   

  tel. 71 334 23 10

  tel. kom. 797 907 739

   

  email:  parafialoyola@gmail.com

 • top_20181127-5

  Parafia Rzymskokatolicka

  pod wezwaniem

  św. Ignacego Loyoli

   

   

  ul. W. Stysia 16

  53-526 Wrocław

   

  tel. 71 334 23 10

  tel. kom. 797 907 739

   

  email:  parafialoyola@gmail.com

 • top_20181127-2

  Parafia Rzymskokatolicka

  pod wezwaniem

  św. Ignacego Loyoli

   

   

  ul. W. Stysia 16

  53-526 Wrocław

   

  tel. 71 334 23 10

  tel. kom. 797 907 739

   

  email:  parafialoyola@gmail.com

 • top_24

  Parafia Rzymskokatolicka

  pod wezwaniem

  św. Ignacego Loyoli

   

   

  ul. W. Stysia 16

  53-526 Wrocław

   

  tel. 71 334 23 10

  tel. kom. 797 907 739

   

  email:  parafialoyola@gmail.com

 • top_23

  Parafia Rzymskokatolicka

  pod wezwaniem

  św. Ignacego Loyoli

   

   

  ul. W. Stysia 16

  53-526 Wrocław

   

  tel. 71 334 23 10

  tel. kom. 797 907 739

   

  email:  parafialoyola@gmail.com

 • top_20181127-3

  Parafia Rzymskokatolicka

  pod wezwaniem

  św. Ignacego Loyoli

   

   

  ul. W. Stysia 16

  53-526 Wrocław

   

  tel. 71 334 23 10

  tel. kom. 797 907 739

   

  email:  parafialoyola@gmail.com

 • top_01

  Parafia Rzymskokatolicka

  pod wezwaniem

  św. Ignacego Loyoli

   

   

  ul. W. Stysia 16

  53-526 Wrocław

   

  tel. 71 334 23 10

  tel. kom. 797 907 739

   

  email:  parafialoyola@gmail.com

 • top_04

  Parafia Rzymskokatolicka

  pod wezwaniem

  św. Ignacego Loyoli

   

   

  ul. W. Stysia 16

  53-526 Wrocław

   

  tel. 71 334 23 10

  tel. kom. 797 907 739

   

  email:  parafialoyola@gmail.com

 • top_20181127-6

  Parafia Rzymskokatolicka

  pod wezwaniem

  św. Ignacego Loyoli

   

   

  ul. W. Stysia 16

  53-526 Wrocław

   

  tel. 71 334 23 10

  tel. kom. 797 907 739

   

  email:  parafialoyola@gmail.com

 • top_25

  Parafia Rzymskokatolicka

  pod wezwaniem

  św. Ignacego Loyoli

   

   

  ul. W. Stysia 16

  53-526 Wrocław

   

  tel. 71 334 23 10

  tel. kom. 797 907 739

   

  email:  parafialoyola@gmail.com

 • top_20181127-4

  Parafia Rzymskokatolicka

  pod wezwaniem

  św. Ignacego Loyoli

   

   

  ul. W. Stysia 16

  53-526 Wrocław

   

  tel. 71 334 23 10

  tel. kom. 797 907 739

   

  email:  parafialoyola@gmail.com

 • top_20181127-1

  Parafia Rzymskokatolicka

  pod wezwaniem

  św. Ignacego Loyoli

   

   

  ul. W. Stysia 16

  53-526 Wrocław

   

  tel. 71 334 23 10

  tel. kom. 797 907 739

   

  email:  parafialoyola@gmail.com

 • top_21

  Parafia Rzymskokatolicka

  pod wezwaniem

  św. Ignacego Loyoli

   

   

  ul. W. Stysia 16

  53-526 Wrocław

   

  tel. 71 334 23 10

  tel. kom. 797 907 739

   

  email:  parafialoyola@gmail.com

 • top_20181127-7

  Parafia Rzymskokatolicka

  pod wezwaniem

  św. Ignacego Loyoli

   

   

  ul. W. Stysia 16

  53-526 Wrocław

   

  tel. 71 334 23 10

  tel. kom. 797 907 739

   

  email:  parafialoyola@gmail.com

 • top_19

  Parafia Rzymskokatolicka

  pod wezwaniem

  św. Ignacego Loyoli

   

   

  ul. W. Stysia 16

  53-526 Wrocław

   

  tel. 71 334 23 10

  tel. kom. 797 907 739

   

  email:  parafialoyola@gmail.com

Rekolekcje ORAR I stopnia w Jugowicach A.D. 2013

W dniach 25.01-29.01 br. w Jugowicach w Górach Sowich odbył się ORAR I st. pod przewodnictwem O. Macieja. Na rekolekcje przyjechało 11 rodzin – 25 osób dorosłych i 10-ro dzieci.

Przez 4 dni przeżywaliśmy tematy: Światło-Życie, Nowy Człowiek, Nowa Wspólnota i Nowa Kultura. Każdego dnia konferencjom O. Macieja w godzinach przedpołudniowych towarzyszyła nieco później bogata szkoła modlitwy, a po południu, dzięki Dorocie i Sławkowi, poznawaliśmy historię Ruchu Światło-Życie i treści zasad DK.

Czytaj więcej...

Świadectwo Ani i Jurka

Kiedy w czerwcu podsumowywaliśmy rok pracy w naszym kręgu i zauważyliśmy, że źle się dzieje, naszym postanowieniem było, aby wziąć się mocno do pracy nad sobą i nad zobowiązaniami. Obiecaliśmy sobie wtedy, że ze swej strony zrobimy wszystko, aby ten nowy rok pracy zaowocował wzrostem nas wszystkich. Kiedy pojawiła się informacja o ORAR bez chwili namysłu zapisaliśmy się, dopiero potem układaliśmy swoje plany, żeby móc pojechać. Po ludzku wszystko się udało, ale diabeł nie odpuścił… W ostatniej chwili wszystko się posypało: tato trafił do szpitala, już w drodze na rekolekcje nagły telefon przywołał Jurka do pracy… Gdyby nie to, że zobowiązaliśmy się do zabrania ze sobą innej pary, być może nie dotarlibyśmy na miejsce. Oni byli dla nas aniołami, które nas prowadziły. Po szaleństwie jazdy szczęśliwie udało nam się dotrzeć. Od pierwszej chwili czuliśmy, że jesteśmy wśród swoich, żałując, że nigdy wcześniej nie wybraliśmy się na rekolekcje z naszą wspólnotą.

Głęboka treść konferencji, postawa ojca Macieja: jego otwartość i chęć służenia, zachęcały do natychmiastowej zmiany samego siebie, swojej postawy wobec Boga i bliźniego.

Czytaj więcej...

Świadectwo Krystyny

Starajcie się o większe dary: a ja wam wskażę drogę jeszcze doskonalszą (1 Kor 12,31)

Moje uczestnictwo w ORAR-e I stopnia w Jugowicach było przeżyciowe. W pełni skorzystałam z podarowanego mi czasu łaski. Pomogło mi w uporządkowaniu spraw, o których „niby” wiedziałam. Postanowiłam, że w oparciu o Słowo Boże przyjmowane każdego dnia będę rozeznawać, co dla naszego małżeństwa jest obowiązkowe, konieczne, przyjemne, zachowując dokładnie taką kolejność.

Na rekolekcjach po zawiązaniu wspólnoty otrzymaliśmy od Ojca Macieja cenną podpowiedź w postaci zadanych pytań: Czy przyjeżdżając na rekolekcje zweryfikowaliśmy swoje oczekiwania i swoje nastawienie? Czy oczyściliśmy intencje, z którymi przyjechaliśmy?

Na namiocie spotkania przemodliłam te pytania i otrzymałam odpowiedź.

Czytaj więcej...

Świadectwo Basi i Karola

Rekolekcje w Jugowicach były darem Boga dla naszego małżeństwa.

Decydując się na uczestnictwo w tych rekolekcjach formacyjnych I stopnia, pragnęliśmy powrócić do źródła, do odnowienia charyzmatu Ruchu Światło-Życie, do pogłębienia życia duchowego, oczyszczenia relacji w małżeństwie, we wspólnocie, a przede wszystkim do pogłębienia relacji osobowej z Jezusem Chrystusem, naszym Panem i Zbawicielem. Bóg spełnił nasze oczekiwania i pragnienia oraz przygotował dla nas prawdziwą "ucztę", o której sam Bóg mówi w Księdze Izajasza (Iz 25,6). Jezus Chrystus posługując się diakonią, którą wybrał do tej posługi, przy ich wysiłku, gorliwości i czasie, który poświęcili "dając siebie dla wspólnoty" – od samego rozpoczęcia rekolekcji zawiązał i zbudował kochającą się wspólnotę.

Nasz Pan Jezus Chrystus przebywając wśród nas w Najświętszym Sakramencie otaczał nas swoją miłością i udzielał nam swojego błogosławieństwa, karmił nas Swoim Ciałem i Krwią. Byliśmy zachwyceni przygotowanym programem; na każdy dzień mieliśmy przygotowane rozważania do Namiotu Spotkania, do modlitwy małżeńskiej oraz do dialogu małżeńskiego.

Bardzo głębokim, niezapomnianym przeżyciem duchowym dla naszego małżeństwa było spotkanie z Panem Jezusem w Najświętszym Sakramencie na modlitwie małżeńskiej, gdzie w ciszy naszych serc mogliśmy wsłuchiwać się w głos naszego Pana i wylewać przed Nim nasze serca.

Głoszone konferencje były perełkami, kierującymi do źródeł naszego charyzmatu: Należy korzystać ze światła Słowa Bożego i wprowadzać je do naszego życia.

Dziękujemy Bogu za wszystkie przeżycia i prawdziwą ucztę duchową. Te wszystkie wydarzenia przewijają się w naszym życiu, mobilizując do wzrastania w wierze i miłości do dobrych czynów.

Nosiłem was od urodzenia,
Piastowałem od przyjścia na świat.
Aż do waszej starości Ja będę ten sam
i aż do siwizny Ja was podtrzymam.
Ja tak czyniłem i ja nadal noszę,
Ja też podtrzymam was i ocalę. (Iz 46,3b-4)
Chwała Panu Jezusowi

Basia i Karol

Świadectwo Edyty

Rekolekcje-czas i miejsce poświęcone Panu Bogu.

I przyszedł ten upragniony dzień spotkania nas małżonków z naszym najlepszym Przyjacielem – Jezusem Chrystusem przed Najświętszym Sakramentem. Był tak blisko nas, czuło się Jego ciepłe spojrzenie. Otulił nas swoim spokojem, miłością, dobrocią. Słuchał cierpliwie o wszystkich naszych bolączkach, niepokojach i pozostawił w naszych sercach pragnienie przebywania z Nim w modlitwie.

Czas spędzony z Jezusem Chrystusem, to czas radości, zrozumienia, dobrych rad; szkoda tylko, że tak szybko mija.

Alleluja Jezus żyje, jest i działa wśród nas.

Takie było moje spotkanie z Panem Jezusem.

Edyta

Świadectwo Doroty

Wyjazd na ORAR 1st. Był dla mnie czymś na co czekałam. Z racji prowadzonych tam konferencji, przygotowywałam się na te rekolekcje już dużo wcześniej. Ten czas przygotowań był błogosławiony i owocny. Jeszcze raz miałam okazję odświeżyć informacje dotyczące przeżywania wszystkich zobowiązań w DK, co sprawiło, że byłam bardziej gorliwa w rozmowie z Bogiem w Namiocie Spotkania i z większą dbałością podchodziłam do modlitwy małżeńskiej i rodzinnej.

Czas rekolekcji również był błogosławiony. Najbardziej przeżywałam czas modlitwy osobistej, którą można było odbywać w kaplicy przed Najświętszym Sakramentem a potem dzielić się przeżyciami podczas małej grupy i jeszcze raz usłyszeć te słowa przy dzieleniu się Ewangelią. Jak zwykle zadziwiające, że ta sama treść, tak wiele razy przeczytana, za każdym razem pozwala na odkrycie w sobie czegoś nowego. Mocno także przeżyłam uroczystą modlitwę małżeńską i wspólną z mężem adorację przed Najświętszym Sakramentem – tylko Pan Jezus i my, tak blisko siebie, szepcząc i modląc się.

Wyjechałam z rekolekcji z mocnym postanowieniem walki o czas i wierność w zobowiązaniu modlitwy osobistej. Pragnę również starać się być Nowym Człowiekiem i żyć „nad kreską” czyli w codzienności dążyć do świętości, a nie tylko do unikania sytuacji grzechu.

Dorota