• top_20181127-5

  Parafia Rzymskokatolicka

  pod wezwaniem

  św. Ignacego Loyoli

   

   

  ul. W. Stysia 16

  53-526 Wrocław

   

  tel. 71 334 23 10

 • top_25

  Parafia Rzymskokatolicka

  pod wezwaniem

  św. Ignacego Loyoli

   

   

  ul. W. Stysia 16

  53-526 Wrocław

   

  tel. 71 334 23 10

 • top_20181127-6

  Parafia Rzymskokatolicka

  pod wezwaniem

  św. Ignacego Loyoli

   

   

  ul. W. Stysia 16

  53-526 Wrocław

   

  tel. 71 334 23 10

 • top_19

  Parafia Rzymskokatolicka

  pod wezwaniem

  św. Ignacego Loyoli

   

   

  ul. W. Stysia 16

  53-526 Wrocław

   

  tel. 71 334 23 10

 • top_20181127-8

  Parafia Rzymskokatolicka

  pod wezwaniem

  św. Ignacego Loyoli

   

   

  ul. W. Stysia 16

  53-526 Wrocław

   

  tel. 71 334 23 10

 • top_20181127-3

  Parafia Rzymskokatolicka

  pod wezwaniem

  św. Ignacego Loyoli

   

   

  ul. W. Stysia 16

  53-526 Wrocław

   

  tel. 71 334 23 10

 • top_01

  Parafia Rzymskokatolicka

  pod wezwaniem

  św. Ignacego Loyoli

   

   

  ul. W. Stysia 16

  53-526 Wrocław

   

  tel. 71 334 23 10

 • top_22

  Parafia Rzymskokatolicka

  pod wezwaniem

  św. Ignacego Loyoli

   

   

  ul. W. Stysia 16

  53-526 Wrocław

   

  tel. 71 334 23 10

 • top_20181127-1

  Parafia Rzymskokatolicka

  pod wezwaniem

  św. Ignacego Loyoli

   

   

  ul. W. Stysia 16

  53-526 Wrocław

   

  tel. 71 334 23 10

 • top_20181127-4

  Parafia Rzymskokatolicka

  pod wezwaniem

  św. Ignacego Loyoli

   

   

  ul. W. Stysia 16

  53-526 Wrocław

   

  tel. 71 334 23 10

 • top_20

  Parafia Rzymskokatolicka

  pod wezwaniem

  św. Ignacego Loyoli

   

   

  ul. W. Stysia 16

  53-526 Wrocław

   

  tel. 71 334 23 10

 • top_04

  Parafia Rzymskokatolicka

  pod wezwaniem

  św. Ignacego Loyoli

   

   

  ul. W. Stysia 16

  53-526 Wrocław

   

  tel. 71 334 23 10

 • top_20181127-7

  Parafia Rzymskokatolicka

  pod wezwaniem

  św. Ignacego Loyoli

   

   

  ul. W. Stysia 16

  53-526 Wrocław

   

  tel. 71 334 23 10

 • top_20181127-2

  Parafia Rzymskokatolicka

  pod wezwaniem

  św. Ignacego Loyoli

   

   

  ul. W. Stysia 16

  53-526 Wrocław

   

  tel. 71 334 23 10

 • top_23

  Parafia Rzymskokatolicka

  pod wezwaniem

  św. Ignacego Loyoli

   

   

  ul. W. Stysia 16

  53-526 Wrocław

   

  tel. 71 334 23 10

 • top_21

  Parafia Rzymskokatolicka

  pod wezwaniem

  św. Ignacego Loyoli

   

   

  ul. W. Stysia 16

  53-526 Wrocław

   

  tel. 71 334 23 10

 • top_24

  Parafia Rzymskokatolicka

  pod wezwaniem

  św. Ignacego Loyoli

   

   

  ul. W. Stysia 16

  53-526 Wrocław

   

  tel. 71 334 23 10

Logo Apostolstwa Modlitwy w Polsce

Nasze nowe logo składa się z trzech elementów:logoam2005w

 • z krzyża,
 • globu ziemskiego,
 • dłoni podtrzymujących glob.

 

Pan Jezus powiedział: "Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata" (Mt 28,18-20).

Z tych słów Jezusa Chrystusa, zatroskanego o zbawienie całego świata i każdego człowieka, wyrasta myśl, którą obrazuje logo Apostolstwa Modlitwy. Ludzie na tej ziemi nie są rzuceni na pastwę losu i nieujarzmionych sił przyrody. Czuwa nad nami Opatrzność Boża, wyrażona w geście otwartych dłoni podtrzymujących nasz glob. Serce Boga, spragnione, by ogień Jego Miłości płonął w nas, szuka swoich naśladowców. Poryw miłości Jezusa sprawia, że dłonie kapłańskie wznoszą ku Ojcu Ofiarę Ciała i Krwi Jezusa Chrystusa, a wraz z nią wznoszą cały świat.

Apostolstwo Modlitwy, jako lud Boży, włącza się w szczególny sposób do tego Chrystusowego dźwigania świata. Każdy członek AM ofiaruje swoje życie Sercu Jezusa, aby pełnić Jego wolę. Mocą płynącą z miłości i modlitwy, podtrzymuje kapłańskie dłonie, przyczyniając się do zbawienia świata. Tę duchowość streszczają słowa: "Kochać i służyć".

W centrum globu umieszczono krzyż, który swymi ramionami obejmuje wzdłuż i w szerz całą kulę ziemską. Jest to symbol uniwersalnej misji Chrystusa: "Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam" (J 20,21). Krzyż jest wyrazem największej miłości, jaką Bóg Ojciec objawia nam w swoim Synu. W krzyżu odkrywamy nie tylko cierpienie naszego Zbawiciela, ale przede wszystkim miłość Jego Bosko-ludzkiego Serca.

W naszym logo krzyż z jednej strony tkwi głęboko w ziemi. Jest jakby w nią wkorzeniony - belka pionowa sięga głębiej niż otwarte dłonie; a jednocześnie drugi koniec krzyża sięga poza widzialną rzeczywistość - sięga samego Boga. Jest to symboliczne wyrażenie tego, że Syn Boży przez tajemnicę swego Wcielenia wrósł w ludzkie dzieje i przenika je swą zbawczą obecnością.

Poprzeczna belka krzyża ukazuje horyzontalny wymiar ludzkiej egzystencji. Z jednej strony sięga ona początku wszechświata i ludzkości, a z drugiej dotyka wieczności, w którą zanurza nas Eucharystia. Palce obu dłoni zbierają cierpienia i bóle, jakich na co dzień doświadczamy. Przeminą one razem z zakończeniem dziejów ludzkiej historii. Jednak już teraz przez nie Bóg spala nas w Gorejącym Ognisku Miłości Serca Jezusa i sprawia, że poznajemy lekkość brzemienia i słodycz Jego jarzma.

Apostolstwo Modlitwy zrodziło się z wielkiej miłości do Osoby Jezusa Chrystusa. Jego cechą charakterystyczną jest łączenie duchowości Eucharystycznej z kultem Serca Jezusa. Członkowie Apostolstwa Modlitwy bowiem w modlitwie codziennego ofiarowania wypowiadają słowa: "Boże, nasz Ojcze, ofiaruję Ci moje modlitwy, słowa, czyny i cierpienia. Ofiaruję Ci je w łączności z Synem Twoim Jezusem Chrystusem, który w Eucharystii nieustannie składa się Tobie w ofierze dla zbawienia świata".

Pod graficznym ujęciem tej duchowości zostały umieszczone słowa: "Kochać i służyć", które najkrócej ujmują duchowość Apostolstwa Modlitwy. Nasza miłość wyrasta z modlitwy, a modlitwa z miłości. Przez nią ofiarujemy się Bogu.

Jeżeli Ojciec Święty Jan Paweł II powiedział, że przyszłość Kościoła i świata zależy od modlitwy, to Apostolstwo Modlitwy żyjąc duchowością swego założyciela ks. Franciszka Gautrelet SJ, usiłuje wypełniać tę misję przez swój skromny wkład w modlitwę całego Kościoła.