• top_19

  Parafia Rzymskokatolicka

  pod wezwaniem

  św. Ignacego Loyoli

   

   

  ul. W. Stysia 16

  53-526 Wrocław

   

  tel. 71 334 23 10

 • top_25

  Parafia Rzymskokatolicka

  pod wezwaniem

  św. Ignacego Loyoli

   

   

  ul. W. Stysia 16

  53-526 Wrocław

   

  tel. 71 334 23 10

 • top_04

  Parafia Rzymskokatolicka

  pod wezwaniem

  św. Ignacego Loyoli

   

   

  ul. W. Stysia 16

  53-526 Wrocław

   

  tel. 71 334 23 10

 • top_23

  Parafia Rzymskokatolicka

  pod wezwaniem

  św. Ignacego Loyoli

   

   

  ul. W. Stysia 16

  53-526 Wrocław

   

  tel. 71 334 23 10

 • top_24

  Parafia Rzymskokatolicka

  pod wezwaniem

  św. Ignacego Loyoli

   

   

  ul. W. Stysia 16

  53-526 Wrocław

   

  tel. 71 334 23 10

 • top_21

  Parafia Rzymskokatolicka

  pod wezwaniem

  św. Ignacego Loyoli

   

   

  ul. W. Stysia 16

  53-526 Wrocław

   

  tel. 71 334 23 10

 • top_22

  Parafia Rzymskokatolicka

  pod wezwaniem

  św. Ignacego Loyoli

   

   

  ul. W. Stysia 16

  53-526 Wrocław

   

  tel. 71 334 23 10

 • top_20

  Parafia Rzymskokatolicka

  pod wezwaniem

  św. Ignacego Loyoli

   

   

  ul. W. Stysia 16

  53-526 Wrocław

   

  tel. 71 334 23 10

 • top_01

  Parafia Rzymskokatolicka

  pod wezwaniem

  św. Ignacego Loyoli

   

   

  ul. W. Stysia 16

  53-526 Wrocław

   

  tel. 71 334 23 10

Rodzina Bogiem silna medytacja biblijna na Niedzielę Świętej Rodziny – 27 grudnia 2015

Stanę w Bożej obecności.
Wprowadzenie 1: idę do Jerozolimy i po drodze spotykam mieszkańców z Nazaretu; przyglądam się rodzinie Jezusa, Maryi i Józefa; tacy normalni, a jednak coś innego niezwyczajnego w nich jest. Przyłączam się do nich i słucham, patrzę, kontempluję i pomagam, kiedy trzeba.
Wprowadzenie 2: prosić o łaskę odkrycia, że w Bogu i z Bogiem da się stworzyć Bożą rodzinę i wspólnotę.

Na początek przeczytam tekst ewangelii: Łk 2,41-52

Rodzice Jego chodzili co roku do Jerozolimy na Święto Paschy. Gdy miał lat dwanaście, udali się tam zwyczajem świątecznym. Kiedy wracali po skończonych uroczystościach, został Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli Jego Rodzice. Przypuszczając, że jest w towarzystwie pątników, uszli dzień drogi i szukali Go wśród krewnych i znajomych. Gdy Go nie znaleźli, wrócili do Jerozolimy szukając Go. Dopiero po trzech dniach odnaleźli Go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Wszyscy zaś, którzy Go słuchali, byli zdumieni bystrością Jego umysłu i odpowiedziami. Na ten widok zdziwili się bardzo, a Jego Matka rzekła do Niego: Synu, czemuś nam to uczynił? Oto ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie. Lecz On im odpowiedział: Czemuście Mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca? Oni jednak nie zrozumieli tego, co im powiedział. Potem poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu; i był im poddany. A Matka Jego chowała wiernie wszystkie te wspomnienia w swym sercu. Jezus zaś czynił postępy w mądrości, w latach i w łasce u Boga i u ludzi.

Czytaj więcej...

Niedziela Świętej Rodziny. Komentarz do Łk 2,41-52

Szacunek dla ojca i matki, o których była mowa w pierwszym i drugim czytaniu Jezus ukazuje we właściwym świetle. Miłość, szacunek do rodziców nie oznacza, że mamy podporządkowywać się ich życzeniom i planom, być ich przedłużeniem, uzupełniać braki, zaspokajać ambicje... Nic z tych rzeczy. Dojrzałą relację między rodzicami i dziećmi charakteryzuje rozłąka, wolność i brak lęku. Rolą rodziców jest przygotować siebie i dzieci do ich odejścia w dorosłe życie. Wolność, to świadomość obdarowania męskością, kobiecością oraz to, że jako człowiek mogę się rozwijać w kierunku mojego powołania, wybierać bez żadnych nacisków. I wreszcie brak lęku. Kto się lęka, nie potrafi kochać, nie może oddać się w pełni drugiemu człowiekowi, ani też Bogu. Jeśli nie jesteśmy gotowi opuścić ojca i matkę, w wolności i bez lęku, to nie ma się co dziwić, że mężowi czy żonie "przechodzi" miłość, a osobie duchownej powołanie. Jezus został w Jerozolimie. Był tam całe trzy dni i nie wydaje się, aby był z tego powodu zalękniony czy zmartwiony. To był znak zapowiadający Jego odejście. W sprawy Boga. Wiedział do jakich wyborów ma się przygotować. Zrobił pierwszy krok. Jego rodzice uszanowali Jego wolność, Jego decyzje. Nie za wiele się tłumaczył... Mam dorosłe dzieci. Czy będą mogły odejść w wolności i bez obaw?

IV Niedziela Adwentu. Komentarz do Łk 1,39-45

Zapowiedziany przed wiekami Mesjasz ma się narodzić w Betlejem, mało znaczącym miejscu, jak zapowiada prorok Micheasz. Oby mógł się narodzić również w moim sercu, mało znaczącym dla świata.

Adwent. Oczekiwanie. Okres często wypełniony zabieganiem, porządkami, zakupami,... Jak trzeba uważać, aby w tym wirze codziennym nie stracić z oczu celu tego oczekiwania. Bóg nam w tym pomaga, chociaż nie zawsze to zauważamy.

Maryja przed narodzeniem Syna również nie trwała w bezczynności, ale uczestniczyła w toczącym się życiu swojej rodziny. Pospieszyła z pomocą do Elżbiety. Piękne jest to spotkanie. Jak bardzo wypełnione Bożym Duchem. Dlaczego dzisiaj tak rzadko w naszych rozmowach odnosimy się do Bożego Słowa?

Oto narodzi się Książę Pokoju.

Niech pokój zagości w naszych sercach na ten okres świąteczny. A może uda się go zachować na dłużej?

Barbara (Krąg Biblijny)

Znaczące poruszenie - medytacja biblijna na IV niedzielę Adwentu – 20 grudnia 2015

Stanę w Bożej obecności.
Wprowadzenie 1: towarzyszę Maryi w jej drodze do Elżbiety i Zachariasza. Jestem świadkiem spotkania dwóch kobiet, które poczęły i noszą w swoich łonach Życie. Wczuję się w radość spotkania.
Wprowadzenie 2: prosić o łaskę bycia dotkniętym przez Pana, tego „poruszenia”, które do Boga kieruje.

Na początek przeczytam tekst ewangelii: Łk 1,39-45

W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w [pokoleniu] Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała: Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto, skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana.

Czytaj więcej...

III Niedziela Adwentu. Komentarz do Łk 3,10-18.

Dzisiaj, gdy gromadzimy się na Eucharystię w trzecią niedzielę Adwentu kolor szat liturgicznych nie jest fioletowy jak podczas całego okresu Oczekiwania, ale różowy. To wyjątkowa niedziela przypomina nam , że Pan jest już blisko.

Słowa Apostoła Pawła jak i Proroka Sofoniasza wzywają nas do radości w Panu. Twój Pan Bóg oddalił od Ciebie twoich nieprzyjaciół, pragnie na nowo odnowić  Swą miłość względem Ciebie, chce Cię zbawić.

W dzisiejszej Ewangelii usłyszymy o Janie Chrzcicielu, który naucza i udziela wskazówek, cennych rad wszystkim , którzy się do Niego zwracają. Ty również posłuchaj Jego nauk niezależnie kim jesteś i co w życiu robisz. Ludzie patrząc na Niego snują domysły, że jest zapowiedzianym Mesjaszem. Tymczasem On jest posłańcem, który ma przygotować ludzi na przyjście Zbawiciela. To właśnie JEZUS jest Tym Oczekiwanym ibędzie nas chrzcił Duchem Świętym i ogniem.

Podziękuj   Bogu już dziś, że przychodzi do nas podczas każdej Eucharystii w osobie Jezusa Chrystusa. Wyraź  swą wdzięczność , że przyjdzie do nas wkrótce w Tajemnicy Wcielenia podczas tegorocznych świąt Narodzenia Pańskiego.

Dlatego potraktuj dzisiejsze Słowo na serio  radujcie się zawsze w Panu jeszcze raz powiadam radujcie .Ciesz się i wesel z całego serca Córo Jeruzalem, Pan jest pośród Ciebie.

Dorka (Krąg Biblijny)

Miłosna troska medytacja biblijna na III niedzielę Adwentu – 13 grudnia 2015

Stanę w Bożej obecności.
Wprowadzenie 1: idę nad Jordan wraz z innymi, którzy chcą zobaczyć Jana Chrzciciela. Chcę posłuchać tego człowieka. Jego słowa są tak ostre, że zastawiam się twardą „tarczą” niesłuchania i powątpiewania.
Wprowadzenie 2: prosić o łaskę odkrywania, że Bóg troszczy się o mnie.

Na początek przeczytam tekst ewangelii: Łk 3,10-18

Pytały go tłumy: Cóż więc mamy czynić? On im odpowiadał: Kto ma dwie suknie, niech [jedną] da temu, który nie ma; a kto ma żywność, niech tak samo czyni. Przychodzili także celnicy, żeby przyjąć chrzest, i pytali go: Nauczycielu, co mamy czynić? On im odpowiadał: Nie pobierajcie nic więcej ponad to, ile wam wyznaczono. Pytali go też i żołnierze: A my, co mamy czynić? On im odpowiadał: Nad nikim się nie znęcajcie i nikogo nie uciskajcie, lecz poprzestawajcie na swoim żołdzie. Gdy więc lud oczekiwał z napięciem i wszyscy snuli domysły w sercach co do Jana, czy nie jest Mesjaszem, on tak przemówił do wszystkich: Ja was chrzczę wodą; lecz idzie mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u sandałów. On chrzcić was będzie Duchem Świętym i ogniem. Ma On wiejadło w ręku dla oczyszczenia swego omłotu: pszenicę zbierze do spichlerza, a plewy spali w ogniu nieugaszonym. Wiele też innych napomnień dawał ludowi i głosił dobrą nowinę.

Czytaj więcej...

Przychodzący medytacja biblijna na II niedzielę Adwentu – 6 grudnia 2015

Stanę w Bożej obecności.
Wprowadzenie 1: siedzę wieczorową porą przed kominkiem i otwieram opasły tom opisujący piękne historię; czytam o historii Tyberiusza, Heroda i zagłębiam się w historię Jana Chrzciciela. Przenoszę się oczyma wyobraźni w tamte czasy. Słucham co mówi Jan Chrzciciel...
Wprowadzenie 2: prosić o łaskę odkrywania przychodzącego w ludziach i przez ludzi Boga.

Na początek przeczytam tekst ewangelii: Łk 3,1-6

Było to w piętnastym roku rządów Tyberiusza Cezara. Gdy Poncjusz Piłat był namiestnikiem Judei, Herod tetrarchą Galilei, brat jego Filip tetrarchą Iturei i kraju Trachonu, Lizaniasz tetrarchą Abileny; za najwyższych kapłanów Annasza i Kajfasza skierowane zostało słowo Boże do Jana, syna Zachariasza, na pustyni. Obchodził więc całą okolicę nad Jordanem i głosił chrzest nawrócenia dla odpuszczenia grzechów, jak jest napisane w księdze mów proroka Izajasza: Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego! Każda dolina niech będzie wypełniona, każda góra i pagórek zrównane, drogi kręte niech się staną prostymi, a wyboiste drogami gładkimi! I wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże.

Czytaj więcej...

Oczekujemy w nadziei medytacja biblijna na I niedzielę Adwentu – 29 listopada 2015

Stanę w Bożej obecności.
Wprowadzenie 1: położę się na łące nocną porą i wpatruję się w niebo... oglądam co się na nim dzieje... widzę spadającą gwiazdę... nie chce mi się spać, bo nie jestem ociężały, przejedzony... to wpatrywanie się przynosi mi nadzieję...
Wprowadzenie 2: prosić o łaskę oczekiwania pełnego nadziei.

Na początek przeczytam tekst ewangelii: Łk 21,25-28.34-36

Jezus powiedział do swoich uczniów: Będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, a na ziemi trwoga narodów bezradnych wobec szumu morza i jego nawałnicy. Ludzie mdleć będą ze strachu, w oczekiwaniu wydarzeń zagrażających ziemi. Albowiem moce niebios zostaną wstrząśnięte. Wtedy ujrzą Syna Człowieczego, nadchodzącego w obłoku z wielką mocą i chwałą. A gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie. Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten dzień nie przypadł na was znienacka, jak potrzask. Przyjdzie on bowiem na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi. Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym.

Czytaj więcej...

Króluj nam Chryste! Zawsze i wszędzie! medytacja biblijna na uroczystość Chrystusa Króla – 22 listopada 2015

Stanę w Bożej obecności.
Wprowadzenie 1: jestem w miejscu gdzie Piłat rozmawia z Jezusem; okoliczności jakże dziwne, bo sędzia i oskarżony rozmawiają o byciu królem. Prawda nie boi się żadnej sytuacji, nawet jeśli trzeba będzie zapłacić najwyższą cenę.
Wprowadzenie 2: prosić o łaskę królowania Chrystusa-Prawdy w mym życiu.

Na początek przeczytam tekst ewangelii: J 18,33b-37

Piłat powiedział do Jezusa: Czy Ty jesteś Królem żydowskim? Jezus odpowiedział: Czy to mówisz od siebie, czy też inni powiedzieli ci o Mnie? Piłat odparł: Czy ja jestem Żydem? Naród Twój i arcykapłani wydali mi Ciebie. Coś uczynił? Odpowiedział Jezus: Królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby królestwo moje było z tego świata, słudzy moi biliby się, abym nie został wydany Żydom. Teraz zaś królestwo moje nie jest stąd. Piłat zatem powiedział do Niego: A więc jesteś królem? / Odpowiedział Jezus: / Tak, jestem królem. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu.

Czytaj więcej...

Strażnicy w niebo zapatrzeni medytacja biblijna na 33. niedzielę zwykłą – 15 listopada 2015

Stanę w Bożej obecności.
Wprowadzenie 1: usiądę sobie przy drzewie i będę obserwował jak „powstaje do życia”... zachwycę się i wywnioskuję, że idzie wiosna... a teraz rozejrzę się wokół mnie i jakie wnioski wysnuję...
Wprowadzenie 2: prosić o łaskę ufnej i wiernej czujności.

Na początek przeczytam tekst ewangelii: Mk 13,24-32

Jezus powiedział do swoich uczniów: W owe dni, po tym ucisku, słońce się zaćmi i księżyc nie da swego blasku. Gwiazdy będą padać z nieba i moce na niebie zostaną wstrząśnięte. Wówczas ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego w obłokach z wielką mocą i chwałą. Wtedy pośle On aniołów i zbierze swoich wybranych z czterech stron świata, od krańca ziemi aż do szczytu nieba. A od drzewa figowego uczcie się przez podobieństwo! Kiedy już jego gałąź nabiera soków i wypuszcza liście, poznajecie, że blisko jest lato. Tak i wy, gdy ujrzycie, że to się dzieje, wiedzcie, że blisko jest, we drzwiach. Zaprawdę, powiadam wam: Nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie. Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą. Lecz o dniu owym lub godzinie nikt nie wie, ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko Ojciec.

Czytaj więcej...