Galeria

Ustanowienie nowego proboszcza i wizytacja bpa Macieja.

Galeria 18.09.2022