Grupy

Liturgiczna Służba Ołtarza

Jako Liturgiczna Służba Ołtarza podejmujemy się służby na Mszach świętych oraz podczas innych nabożeństw liturgicznych, aby (jeśli to możliwe) na każdym nabożeństwie było przynajmniej dwóch posługujących ministrantów.
Służba liturgiczna w naszej parafii składa się z kandydatów, ministrantów i lektorów. Najważniejszym ich celem jest dbanie o piękno liturgii, a także dawanie przykładu swoim rówieśnikom. Ministrantem jest się w kościele, w domu, w szkole, na podwórku. Tam swoją postawą i zachowaniem ministrant powinien dawać świadectwo swojej miłości do Boga i do drugiego człowieka. Ministrant ma poczucie obowiązku i sumiennie przestrzega wszystkich ustalonych dyżurów.
Spotkania Ministrantów odbywają się w soboty o godz. 9.30
Szczegółowe informacje na stronie www.duszpasterstwodzieci.pl
Opiekunem ministrantów jest o. Jerzy Kita SJ

Apostolat Matki Bożej z Szensztatu

Chętne Rodziny jak również osoby samotne zapraszamy do systematycznego goszczenia raz w miesiącu w swoich domach wizerunku Matki Bożej w formie kapliczki w ramach Apostolatu Pielgrzymującej Matki Bożej z Szensztatu, który jest jedną z inicjatyw apostolskich działających przy naszej parafii. Każdego 18 miesiąca jest sprawowana Msza Św. w intencji tych rodzin.
Kapliczkę Matki Bożej Szensztackiej umieszcza się tam, gdzie toczy się życie rodzinne, przy wspólnym stole, w kuchni, w pokoju, Matka Boża staje się domownikiem, który dzieli z nami radości, smutki i troski.
Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z O. Proboszczem.

Schola dziecięca

Schola dziecięca „Klakierki”, czynnie uczestniczy w Mszach świętych poprzez wykonywanie śpiewów liturgicznych. Poprzez zaangażowanie modlitewne ubogaca liturgię. Spotkania sobota 10.30
Opiekunem scholii jest o. Jerzy Kita SJ
Więcej informacji na stronie internetowej www.duszpasterstwodzieci.pl

Duszpasterstwo akademickie

Celem DA Dach jest pogłębianie naszej relacji z Bogiem. Tworzymy wspólnotę, gdyż chcemy działać i rozwijać się razem. Służą temu Msze, spotkania formacyjne, modlitewne, wspólnotowe, wyjazdy i inne akcje. Naszym patronem jest św. Ignacy Loyola, dlatego staramy się kierować duchowością ignacjańską. Zapraszamy na Eucharystię (kościół dolny): Niedziela 19:30 oraz środa 20:00.
Więcej informacji na temat Duszpasterstwa i działających w nim grup na stronie www.dadach.pl

Kontakt: Wojciech Kowalski SJ

Duszpasterstwo Młodych Dorosłych

Jesteśmy wspólnotą otwartą dla młodych dorosłych w wieku 25-35 lat. Nasza wspólnota wyrosła z Duszpasterstwa Akademickiego działającego przy parafii. Chęć kontynuowania formacji utrzymanej w duchowości ignacjańskiej i pielęgnowania więzi łączymy z otwartością na wszystkich nowo przybyłych.

Spotkania wspólnoty odbywają się we wtorki o godz. 19:30 w salce na II piętrze. Schemat spotkań prezentuje się następująco:
– w każdy 2. wtorek miesiąca Eucharystia w dolnym kościele;
– w każdy 4. wtorek miesiąca kręgi MAGIS, na których dzielimy się doświadczeniem Boga w naszej codzienności w mniejszych grupach;
– w pozostałe wtorki panele dyskusyjne, na których poruszamy tematy ważne dla nas, dotyczące przeżywania naszej wiary.

Kontakt: amdgr.wroclaw@gmail.com

Apostolat modlitwy

Stowarzyszenie w Kościele Katolickim, skupiające świeckich i duchownych. Jego głównym celem jest osobiste uświęcenie członków, a także misja ewangelizacji. Narodziło się w kolegium Towarzystwa Jezusowego we Francji i rozprzestrzeniło na cały świat. Apostolat Modlitwy skupia się zwłaszcza na trosce o rodzinę i wspólnoty parafialne; opiera się na duchowości związanej z kultem Najświętszego Serca Pana Jezusa.
Więcej na stronie: www.ampolska.co

Duszpasterstwo MAGIS

Wspólnota MAGIS adresowana jest dla młodzieży od 8 klasy szkoły podstawowej aż po maturę. Spotykamy się w każdy piątek o godzinie 19:00 w salce obok dolnego kościoła – wejście od ul. Swobodnej. Więcej na naszej stronie facebookowej: www.facebook.com/magisnastysia lub o. Grzegorza Kramera SJ (duszpasterza młodzieży).

Grupa Rodzinna Al-Anon „Westalki”

Grupy Rodzinne Al-Anon są wspólnotą krewnych i przyjaciół alkoholików. Istnieją one w tym celu, aby rozwiązywać wspólne problemy przez dzielenie się swoim doświadczeniem, siłą i nadzieją. Jeżeli jesteś zaniepokojony o kogoś, kto nadmiernie pije, program Al-Anon może Ci pomóc. Zapraszamy!
Grupa Rodzinna Al-Anon „Westalki”
spotkania w każdy wtorek o g. 17.00
salka na II p. parafii św. Ignacego Loyoli
ul. W. Stysia 16 Wrocław


Kręgi Rodzin Domowego Kościoła

Domowy Kościół jest małżeńsko-rodzinnym ruchem świeckich w Kościele, działającym w ramach Ruchu Światło-Życie, który jest jednym z nurtów posoborowej odnowy Kościoła w Polsce.
Aktualnie w naszej parafii działa 6 kręgów skupiających od 4 do 6 małżeństw. Poza regularnymi spotkaniami w ramach comiesięcznych spotkań kręgów rodzin Domowy Kościół raz w miesiącu przygotowuje liturgię w czasie niedzielnej Eucharystii o g. 10:00.
Zapraszamy w każdą drugą niedzielę miesiąca na Mszę Św. o g. 10:00 oraz bezpośrednio po tym na spotkanie przy kawie i herbacie do sali na V piętrze.
Więcej informacji o Domowym Kościele znajdziesz na stronie www.dk.oaza.pl

Wspólnota Życia Chrześcijańskiego

Wspólnota Życia Chrześcijańskiego to katolicka, ogólnoświatowa wspólnota ludzi świeckich pragnących żyć duchowością ignacjańską.
Spotykamy się regularnie na wspólnej medytacji, dzielimy przeżywaną codziennością i problemami zawodowymi.
Dążymy do tego, by stać się wspólnotą apostolską, zaangażowaną w dawanie świadectwa o Chrystusie, zarówno w życiu indywidualnym, jak i we wspólnocie.
Pragniemy, z pomocą wspólnoty, bardziej naśladować Chrystusa i głosić jego Ewangelię, zgodnie z misją WŻCh.
Zapraszamy wszystkich chętnych na spotkania z medytacją ignacjańską, które odbywają się w każdy czwarty piątek miesiąca w dolnym kościoła po mszy wieczornej (ok. 19.15).
Jeśli interesuje Cię medytacja ignacjańska i chciałbyś nauczyć się tej metody lub modlisz się w taki sposób albo uczestniczyłeś w rekolekcjach ignacjańskich i chcesz nadal poznawać duchowość św.Ignacego – przyjdź pomodlić się wspólnie z nami!

Wspólnota Trudnych Małżeństw „SYCHAR”

W dniu 04 grudnia 2010 roku we Wrocławiu w Parafii pw. Św. Ignacego Loyoli zawiązało się Ognisko Wiernej Miłości Małżeńskiej tzw.”Ognisko Sycharowskie”. W spotkaniach Ogniska uczestniczą małżonkowie szukający wsparcia, których sakramentalne małżeństwa przeżywają kryzys.
Spotkania Ogniska Sycharowskiego we Wrocławiu odbywają się w każdą 2 sobotę miesiąca. Uczestniczy w nich około 20 – 30 osób. Rozpoczynają się o godzinie 15.00 Koronką do Bożego Miłosierdzia. Następnie odprawiana jest Eucharystia, po której wystawiony jest Najświętszy Sakrament i adoracja w ciszy. Około 16.30 gromadzimy się w salce parafialnej, by uczestniczyć w spotkaniu wspólnotowym. Spotkania nasze mają na celu wzajemne wspieranie się w naszej trudnej/kryzysowej sytuacji. Każde spotkanie ma swój określony temat. Rozważamy Słowo Boże z niedzieli następnego dnia, lub temat, który wymaga szczególnej analizy.
Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony: www.wroclaw-stysia.sychar.org

Grupa AA „MANREZA”

ANONIMOWI ALKOHOLICY są wspólnotą mężczyzn i kobiet, którzy dzielą się nawzajem swoimi doświadczeniem siłą i nadzieję, aby rozwiązywać swój wspólny problem i pomagać innym w wyzdrowieniu z alkoholizmu. Jedynym warunkiem uczestnictwa we wspólnocie jest chęć zaprzestania picia. Naszym podstawowym celem jest trwać w trzeźwości i pomagać innym alkoholikom w jej osiągnięciu.

GRUPA AA „MANREZA”
Salka kościoła św. Ignacego Loyoli ul. Stysia 16 Wrocław
Czwartek godz. 17.00 – II piętro


Koło Przyjaciół Radia Maryja

Radio Maryja – katolicki głos w Twoim domu

Katolickie Radio Maryja to radio szczególne. Rozgłośnię tę prowadzą Ojcowie Redemptoryści i jest ona słyszalna niemal w całej Polsce, a także poza jej granicami. W naszej parafii działa Koło Przyjaciół Radia Maryja skupiające najwierniejszych słuchaczy. Uczestnicy spotkań modlą się do Pani Jasnogórskiej za nasz kraj oraz za słuchaczy radia. Patronem parafialnym Koła jest o. Proboszcz