Bierzmowanie

Spotkania odbywają się w drugi wtorek miesiąca, od października do maja. Rozpoczynamy mszą świętą o godz. 18.00 w kościele, następnie katecheza i praca w grupach. (Grupy będą tworzone w dniu 8 listopada). Spotkania będą się kończyć około godz 20.30.

Wymagane dokumenty:

 • Kandydaci, którzy przyjęli chrzest św.
  • poza naszą parafią (św. Ignacego Loyoli), zobowiązani są dostarczyć: odpis świadectwa chrztu z parafii, w której przyjęli sakrament oraz zgodę ks. proboszcza na przyjęcie sakramentu bierzmowania poza swoją parafią.
  • ci, którzy przyjęli chrzest św. w naszej jezuickiej parafii na Stysia, a obecnie przynależą do innej parafii – zobowiązani są dostarczyć jedynie zgodę ks. proboszcza na udzielenie sakramentu bierzmowania poza swoją parafią.
 • zaświadczenie o uczęszczaniu w szkole na lekcje religii od katechety/ki.
 • imię i nazwisko świadka do bierzmowania (nie powinien być nim rodzic, wskazane aby był nim ktoś z rodziców chrzestnych, jeżeli to niemożliwe – należy poinformować o tym fakcie wcześniej na kolejnym spotkaniu przygotowującym).
 • imię świętego lub błogosławionego – patrona bierzmowania.
 • kwotę 50 pln w celu zakupienia krzyży dla kandydatów, wystrój kościoła i dyplomy.

POWYŻSZE DOKUMENTY (w komplecie) NALEŻY DOSTARCZYĆ JAK NAJSZYBCIEJ!

Przygotowanie do przyjęcia sakramenty bierzmowania w naszej parafii odbywa się zgodnie z zaleceniami dokumentów Kościoła, poprzez:

 • Systematyczne zgłębianie swojej wiary: codzienna modlitwa, coniedzielna Eucharystia, systematyczna spowiedź, czytanie prasy i książki katolickiej.
 • Gorliwy udział w katechezie szkolnej.
 • Udział we wszystkich, cotygodniowych parafialnych spotkaniach kandydatów do bierzmowania.

Świadek bierzmowania

Prawo kościelne wymaga, aby świadek bierzmowania spełniał następujące warunki:

 • miał ukończony 16 rok życia
 • sam przyjął sakramenty wtajemniczenia (chrzest, eucharystia, bierzmowanie)
 • prowadził życie zgodne z wiarą
 • może być to ojciec lub matka bierzmowanego

Więcej informacji na temat przygotowania do BIERZMOWANIA w parafii na stronie www.bierzmowani.dadach.pl

Similar Posts

Dodaj komentarz