Bierzmowanie

Spotkania dla młodzieży szkolnej przygotowującej się do przyjęcia sakramentu bierzmowania odbywają się w naszej parafii od początku października bieżącego roku. Kandydaci uczestniczą w spotkaniach dwa razy w miesiącu, co jest warunkiem przyjęcia sakramentu. Żeby dołączyć do grupy proszę o kontakt na adres: wojtek.sj@gmail.com

WAŻNE INFORMACJE

Wymagane dokumenty:

 • Kandydaci, którzy przyjęli chrzest św.
  • poza naszą parafią (św. Ignacego Loyoli), zobowiązani są dostarczyć: odpis świadectwa chrztu z parafii, w której przyjęli sakrament oraz zgodę ks. proboszcza na przyjęcie sakramentu bierzmowania poza swoją parafią.
  • ci, którzy przyjęli chrzest św. w naszej jezuickiej parafii na Stysia, a obecnie przynależą do innej parafii – zobowiązani są dostarczyć jedynie zgodę ks. proboszcza na udzielenie sakramentu bierzmowania poza swoją parafią.
 • zaświadczenie o uczęszczaniu w szkole na lekcje religii od katechety/ki.
 • imię i nazwisko świadka do bierzmowania imię świętego lub błogosławionego – patrona bierzmowania.
 • kwotę 50 pln w celu zakupienia krzyży dla kandydatów, wystrój kościoła.

Świadek bierzmowania

Prawo kościelne wymaga, aby świadek bierzmowania spełniał następujące warunki:

 • miał ukończony 16 rok życia
 • sam przyjął sakramenty wtajemniczenia (chrzest św., I komunia św., bierzmowanie)
 • prowadzi życie zgodne z wiarą

Similar Posts

Dodaj komentarz