Bierzmowanie – informacje

Spotkania odbywają się w drugi wtorek miesiąca, od października do maja. Rozpoczynamy mszą świętą o godz. 18.00 w kościele, następnie katecheza i praca w grupach. (Grupy będą tworzone w dniu 8 listopada). Spotkania będą się kończyć około godz 20.30.

Wymagane dokumenty:

  • Kandydaci, którzy przyjęli chrzest św.
  • poza naszą parafią (św. Ignacego Loyoli), zobowiązani są dostarczyć: odpis świadectwa chrztu z parafii, w której przyjęli sakrament oraz zgodę ks. proboszcza na przyjęcie sakramentu bierzmowania poza swoją parafią.
  • Kandydaci, którzy przyjęli chrzest św w naszej jezuickiej parafii na Stysia, a obecnie przynależą do innej parafii – zobowiązani są dostarczyć jedynie zgodę ks. proboszcza na udzielenie sakramentu bierzmowania poza swoją parafią.
  • zaświadczenie o uczęszczaniu w szkole na lekcje religii od katechety/ki.
  • imię i nazwisko świadka do bierzmowania ( nie powinien być nim rodzic, wskazane aby był nim ktoś z rodziców chrzestnych, jeżeli to niemożliwe – należy poinformować o tym fakcie wcześniej na kolejnym spotkaniu przygotowującym).
  • imię świętego lub błogosławionego – patrona bierzmowania.
  • kwotę 50 pln w celu zakupienia krzyży dla kandydatów, wystrój kościoła i dyplomy.

POWYŻSZE DOKUMENTY NALEŻY DOSTARCZYĆ JAK NAJSZYBCIEJ ORAZ WSZYSTKIE RAZEM!

Similar Posts