poradnia rodzinna

Wszędzie tam, gdzie sami nie radzimy sobie z konfliktem a chcemy
się porozumieć, możemy skorzystać z mediacji.
Mediacja jest procedurą rozwiązywanie sporu, w której bezstronny
i neutralny mediator towarzyszy stronom w procesie uzgodnień za
ich dobrowolną zgodą oraz przy zachowaniu poufności. Mediator
pomaga stronom w zdefiniowaniu kwestii spornych, określeniu
potrzeb i interesów stron oraz, o ile taka jest ich wola, wypracowaniu
wzajemnie satysfakcjonującego oraz świadomego porozumienia –
ugody.
Zapraszam na mediacje w sprawach cywilnych, gospodarczych,
rodzinnych, karnych oraz w sporach sąsiedzkich.
MEDIATOR (p. Maria)
PONIEDZIAŁKI 18:00 – 19:00

DORADCA ŻYCIA RODZINNEGO
wspiera osoby zgłaszające się z: problemami osobistymi, małżeńskimi, rodzinnymi, trudnościami wychowawczymi, komunikacyjnymi. Oferują również  naukę i konsultacje naturalnych metod regulacji poczęć (metoda polska i angielska).

WTORKI   19:00 – 20:00  (p. Krystyna)
ŚRODY   17:30-18:30  (p. Alicja)

SPOTKANIA INDYWIDUALNE 
W RAMACH NAUK PRZEDMAŁŻEŃSKICH 
odbywają się w poradni rodzinnej. Terminy tych spotkań ustala się indywidualnie po katechezach lub w poradni. Poradnia rodzinna znajduje się w sali naprzeciwko kancelarii parafialnej i czynna jest  we wtorki, godz. 19:00-20:00 (Krystyna Okulewicz) oraz w środy, godz.  17:30-18:30 (Alicja Szczepańska). 

Tematyka spotkań: 

·        rozmowa psychologiczna

·        podstawy biologii i fizjologii związanej z płodnością

·        nauka metody naturalnego planowania rodziny (do wyboru metoda polska lub angielska)

Uczestnicy otrzymują zeszyt z częścią teoretyczną, przykładami oraz płytą CD lub kodem QR z krótkim filmem pt. „Podstawy rozpoznawania płodności ”. W sytuacjach wyjątkowych na spotkania indywidualne można umówić  w innym terminie niż dyżury poradni.