Chrzest

Dwa tygodnie przed chrztem należy zgłosić się do kancelarii parafialnej z odpisem aktu urodzenia dziecka oraz świadectwem moralności chrzestnych wystawionym przez duszpasterza parafii, w której mieszkają.

Sakrament Chrztu Świętego udzielany jest zasadniczo w 3 niedzielę każdego miesiąca podczas Mszy św. o godzinie 12:30. W wyjątkowych przypadkach może się odbyć w innym terminie.

Przed chrztem zarówno rodzice (o ile stan prawny im na to pozwala) jak i rodzice chrzestni powinni przystąpić do sakramentu pojednania.

W czasie Mszy św. należy przystąpić do Komunii św.

Dobrze jest ofiarować tę Komunię w intencji dziecka.

Rodzicami chrzestnymi mogą być ci, którzy:

  • ukończyli 16 rok życia,
  • przyjęli sakrament Chrztu św., Eucharystii i Bierzmowania, 
  • są praktykującymi katolikami i prowadzą życie zgodne z zasadami wiary.

Similar Posts

Dodaj komentarz