FUNDUSZ REMONTOWY 25/06/2023

PRZYCHODY:

taca „remontowa” 18/06/2023:   8 897,44 PLN (w tym 2€; 1kuna)
„Wieczory organowe u Ignacego Loyoli”:   225,50 PLN
SUMA:   9 122,94 PLN

WYDATKI:

nowa płyta nagrobna na grobowcu oo. Jezuitów:   2 000 PLN
SUMA:   2 000 PLN

Stan „Funduszu inwestycyjno-remontowego” na 25/06/2023
SUMA:   60 786,08 PLN

Similar Posts