Fundusz remontowy 18/12/2022

PRZYCHODY:

taca 18/12/2022                     7 841,82 PLN (w tym 3,50€)                                     

wpłaty na konto                      1 540 PLN

SUMA                                     9 381,82 PLN                                             

WYDATKI:

wymiana kolejnej części oświetlenia w salkach duszpasterskich     220 PLN

stworzenie nowej strony internetowej                                                        2460 PLN

kamera do transmisji online i jej montaż                                          4 600 PLN

SUMA                                                                                                            7 280 PLN

Stan Funduszu na 25/12/2022             27 940,19 PLN

Similar Posts