FUNDUSZ REMONTOWY 19/02/2023

PRZYCHODY:

taca „KOLĘDOWA” 15/01/2023                    16 605,45 PLN (w tym 1,70€)

wymiana nagłośnienia w kościele górnym               

taca 19/02/2023                                            7 612 PLN (w tym 0,20€, 10 pensów)

SUMA                                     24 217,45 PLN                                   

WYDATKI:

kamera do monitoringu wejścia do kościoła dolnego                      1 620, 10 PLN

SUMA                                                                                                1 620,10 PLN

Stan Funduszu na 5/03/2023                         50 537,54 PLN

Similar Posts