FUNDUSZ REMONTOWY 4/06/2023

PRZYCHODY:
taca „remontowa” 21/05/2023:   8 212,58 PLN (w tym 6€; 1dime$ i 4 pensy)  

SUMA:   8 212,58 PLN

WYDATKI:
spłata długu w Kurii Metropolitalnej rok 2021 oraz IV kwartał 2020
z Funduszu „remontowego”:   21 427 PLN
z Funduszu „organowego”:   2 000 PLN

SUMA:   23 427 PLN

Stan „Funduszu inwestycyjno-remontowego” na 4/06/2023:
Fundusz „organowy”:   6 380 PLN
Fundusz „remontowy”:   47 283,14 PLN SUMA:   53 663,14 PLN

Similar Posts