wrzesień  24/09/2023

PRZYCHODY:

taca „remontowa” 17/09/2023                                 8 393,40 PLN (w tym 12€ i 10koron)

Kawiarenka Parafialna                                              697,07

                        SUMA                                                 9 090,47 PLN                                             

WYDATKI:

Kawiarenka Parafialna                                              184,37

SUMA                                                                        184,37 PLN

Stan „Funduszu inwestycyjno-remontowego” na 23/09/2023              

Fundusz „organowy”                                                      6 605,50 PLN

Fundusz „remontowy”                                                   40 402,80 PLN

SUMA                                                                                  47 008,30 PLN

Similar Posts