FUNDUSZ REMONTOWY 19/03/2023

FUNDUSZ REMONTOWY                       

PRZYCHODY:

taca „remontowa” 19/03/2023                     9 234,02 PLN (w tym 150,01€ i 50 PLN [PRL])         

                        SUMA                                     9 234,02 PLN                                             

WYDATKI:

wymiana oświetlenia na klatce schodowej

w części duszpasterskiej                                                                   2 583 PLN

SUMA                                                                                                 2 583 PLN

Stan „Funduszu” na 26/03/2023                      57 188,56 PLN

Similar Posts