FUNDUSZ REMONTOWY 6/08/2023

lipiec/sierpień

6/08/2023

FUNDUSZ REMONTOWY                       

PRZYCHODY:

taca „remontowa” 16/07/2023                                 5 893,16 PLN (w tym 3€)       

„Festyn św. Ignacego” 30/07/2023                           2 496,88 PLN

                        SUMA                                                 8 390,04 PLN                                             

WYDATKI:

I etap wymiany nagłośnienia 27/06/2023                                         20 650 PLN    

II etap wymiany nagłośnienia 4/07/2023                                          11 200 PLN

zakup mikrofonu bezprzewodowego (kościół dolny)                                   1 749 PLN

wykonanie i montaż dwóch drewnianych tablic ogłoszeniowych    600 PLN

„Festyn św. Ignacego”                                                                                  2 588,07 PLN

SUMA                                                                                                36 787,07 PLN

Stan „Funduszu inwestycyjno-remontowego” na 6/08/2023                 SUMA                                                                                  32 389,05 PLN

Similar Posts