Fundusz remontowy 20/11/2022

PRZYCHODY:

taca 20/11/2022                     8 288,32 PLN (w tym 1 Euro)                                    

wpłaty na konto                      930 PLN

SUMA                                     9 218,32 PLN                                             

WYDATKI:

wymiana części oświetlenia w salkach duszpasterskich                  316 PLN

zakup notebooka do wyświetlania slajdów (chór/organista)          1 353,83 PLN

SUMA                                     1 669,83 PLN

Stan Funduszu na 27/11/2022 25 838,37 PLN

Similar Posts