Życzenia Wielkanocne

Wpatrzeni oczyma wiary w nadchodzące
Święta Paschalne,
kolejny raz kontemplujemy wielkie misteria
Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa,
oraz Jego miłości, która w Wieczerniku
ustanowiła Sakrament Ołtarza,
aby na Golgocie ukazać najgłębszy sens cierpienia
a poprzez Zmartwychwstanie
ostatecznie odnieść zwycięstwo
nad grzechem, śmiercią i szatanem.

Życzymy naszym Drogim
Parafianom, Przyjaciołom i Gościom,
aby Zmartwychwstały Pan umocnił w Was wiarę,
ożywił nadzieję i rozpalił miłość,
pozwalającą odważnie kroczyć
ścieżkami Jego dobra i prawdy

wspólnota oo. Jezuitów

Similar Posts