Ogłoszenia 4/12/2022

Dzisiaj gościmy w naszej wspólnocie parafialnej i zakonnej jezuickie duszpasterstwo powołań, którzy dzielą się refleksją na temat rozeznawania i poszukiwania swojej drogi życia.

Wybory do Parafialnej Rady Duszpasterskiej. W bezpośrednich wyborach wybierzemy członków naszej Parafialnej Rady Duszpasterskiej. I etap wyborów rozpoczyna się dziś i potrwa do następnej niedzieli. To czas zgłaszania kandydatów. Kandydatem może być: pełnoletni katolik, autentycznie religijny, zaangażowany w życie parafii, cieszący się w niej dobrą opinią (…). Zgłoszenia jednego lub kilku kandydatów możemy uczynić poprzez opieczętowaną KARTĘ ZGŁASZANIA KANDYDATÓW, którą można pobrać w zakrystii. Swoje propozycje będzie można wrzucać do skrzynki-urny, która będzie wystawiona na stoliku przy figurze Serca Pana Jezusa w przyszłą niedzielę. Można też dokonać zgłoszenia pisząc na adres mailowy parafii. W duchu troski o nasz wspólny dom, którym jest nasza parafia, zapraszamy, by rozglądając się wokół, pomyśleć, kto z tych ludzi, których widuję w naszym kościele, mógłby być osobą, która poprzez swoje zaangażowanie, może przyczynić się do tego, że to miejsce będzie jeszcze bardziej promieniowało Ewangelią, i będzie domem, w którym dobrze czuje się każdy, ten miejscowy, jak i zamiejscowy. Imię i nazwisko takiej osoby, która przyjdzie nam na myśl, prosimy wrzucić do skrzynki… Nad przebiegiem całości wyborów będzie czuwać specjalnie powołana Komisja skrutacyjna. Harmonogram wygląda następująco: w przyszłą niedzielę 11 grudnia 2022 upływa termin zgłaszania kandydatów, 18 grudnia 2022 nastąpi ogłoszenie listy kandydatów, a 8 stycznia 2023 odbędzie się głosowanie. Wreszcie 22 stycznia będzie miało miejsce ogłoszenie wyników i zaprzysiężenie nowej Rady.

Zapraszamy na Roraty codziennie od poniedziałku do soboty o godz. 7:00. Poprzedza je modlitwa jutrzni o 6:45. Po Mszy roratniej ok. godz. 7:30 śniadanie w sali obok dolnego kościoła dla wszystkich chętnych. Prosimy, aby na roraty przynieść ze sobą świece.

Przypominamy, że wieczorna adoracja Najśw. Sakramentu od poniedziałku do piątku na czas rekolekcji w życiu codziennym trwa do godz. 20:00 w ciszy.

W czwartek uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. Godzina Święta z wystawieniem Najśw. Sakramentu od 12:00 do 13:00. Msze św. w naszym kościele o 7:00, 8:00, 10:00 i 18:00. Tego dnia kancelaria parafialna będzie nieczynna.

W piątek o godz. 8:00 Msza św. o wyniesienie na ołtarze Rozalii Celakówny.

W sali obok dolnego kościoła są kalendarze ścienne i liturgiczne. Można już zaopatrzyć się w duże i małe świece „Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom”, niech przy naszym wigilijnym stole nie zabraknie znaku solidarności z najuboższymi. Na Ukrainę został wysłany kolejny transport pomocy. Dziękujemy za wspieranie najuboższych i pokrzywdzonych.

W zakrystii można nabyć poświęcone opłatki.

Kolęda 2023! Drodzy parafianie, przyjęcie duszpasterza w swym domu daje niezwykłą okazję do spotkania. Stąd, by stworzyć jak najlepszą przestrzeń do tego spotkania, proponujemy, by była to kolęda na zaproszenie. Zaprosić duszpasterza można dokonać: 1) osobiście wpisując się do zeszytu w zakrystii lub kancelarii parafialnej; 2) drogą elektroniczną pisząc na adres parafialoyola@gmail.com. Zaproszenia przyjmujemy do 24 grudnia, ułatwi nam to ułożenie harmonogramu odwiedzin, a przed Nowym Rokiem poinformujemy i przekażemy terminarz odwiedzin. Prosimy również, aby przekazać tę wiadomość tym, do których z różnych racji może ona nie dotrzeć: chorym, starszym i znajomym, którzy byliby zainteresowani naszymi odwiedzinami.

W przyszłą niedzielę młodzieżowa wspólnota Magis działająca przy naszej parafii będzie rozprowadzać „wigilijne sianko”. Zebrane ofiary zostaną przeznaczone na rekolekcje zimowe. Już dziś dziękujemy za wspieranie naszych młodych.

Bardzo serdecznie dziękujemy Wam za wielkie serca i hojność, życzliwość, wsparcie oraz każdą ofiarę złożoną na tacę, wrzuconą do skarbony lub przekazaną na konto naszej parafii. Bóg zapłać!

W kalendarzu liturgicznym w tym tygodniu wspominamy: w środę św. Ambrożego, biskupa i doktora Kościoła.

Similar Posts